headphones newspaper video-player

Vad blir karensavdraget vid flextid?

Hur ska jag räkna ut karensavdrag när en anställd som har flextid blir sjuk?

Obs! Tillfälliga regler för karens gäller under coronakrisen:

Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig?

Mitt företag har flextid. I vårt fall kan de anställda börja eller sluta två timmar innan ordinarie arbetstid. De får välja fritt men måste vara på arbetsplatsen när vi har vissa möten m.m. och arbeta rätt antal timmar per vecka. Hur ska jag räkna ut karensavdrag när en anställd som har flextid blir sjuk 

Svar:

Om ditt företag har kollektivavtal kan det finnas regler för hur sjuklön och karensavdrag ska beräknas i kollektivavtalet. I annat fall får du räkna enligt de generella reglerna för sjuklön och karensavdrag.  

När ditt företag tillämpar flextid är det viktigt att ni har tydliga regler om vad som gäller för flextid, sjukanmälan och när löneavdrag kommer att ske. Rätten till sjuklön förutsätter att den anställde sjukanmält sig. 

Arbetsgivaren gör ett löneavdrag för den tid då arbetstagaren egentligen skulle ha arbetat alternativt att den anställde inte tjänar in provision eller timlön p.g.a. frånvaron. Arbetsgivaren betalar inte ut sjuklön förrän sjuklönen överstiger karensavdraget.  

Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Oavsett om en anställd med flextid går hem efter nästan fullgjord arbetsdag och får ett löneavdrag eller får löneavdrag först dagen därpå blir karensavdraget lika stort

Detta gör att anställda med flextid inte längre har någon fördel av att sjukanmäla sig för att få t.ex. en timmes löneavdrag. Tidigare tillämpades karensdag, vilket kunde få den effekten att en anställd som sjukskrev sig sista timmen på arbetsdagen endast fick en timmes karensdag. 

Detta gör att anställda med flextid inte längre har någon fördel av att sjukanmäla sig för att få t.ex. en timmes löneavdrag. 

Observera att karensavdraget enbart görs från sjuklön. Om hela karensavdraget inte kan dras från sjuklönen kan återstående del dras från sjuklön vid ett återinsjuknande inom fem dagar då det är samma sjuklöneperiod. 

Tänk på att vara tydlig med vad som gäller för att arbeta mindre vissa veckor och mer andra veckor när ni tillämpar flextid. Detta påverkar dock inte karensavdragets storlek eftersom det utgår från genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.