För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad blir karensavdraget vid flextid?

Hur ska jag räkna ut karensavdrag när en anställd som har flextid blir sjuk?

Obs! Tillfälliga regler för karens gäller under coronakrisen:

Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig?

Mitt företag har flextid. I vårt fall kan de anställda börja eller sluta två timmar innan ordinarie arbetstid. De får välja fritt men måste vara på arbetsplatsen när vi har vissa möten m.m. och arbeta rätt antal timmar per vecka. Hur ska jag räkna ut karensavdrag när en anställd som har flextid blir sjuk 

Svar:

Om ditt företag har kollektivavtal kan det finnas regler för hur sjuklön och karensavdrag ska beräknas i kollektivavtalet. I annat fall får du räkna enligt de generella reglerna för sjuklön och karensavdrag.  

När ditt företag tillämpar flextid är det viktigt att ni har tydliga regler om vad som gäller för flextid, sjukanmälan och när löneavdrag kommer att ske. Rätten till sjuklön förutsätter att den anställde sjukanmält sig. 

Arbetsgivaren gör ett löneavdrag för den tid då arbetstagaren egentligen skulle ha arbetat alternativt att den anställde inte tjänar in provision eller timlön p.g.a. frånvaron. Arbetsgivaren betalar inte ut sjuklön förrän sjuklönen överstiger karensavdraget.  

Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Oavsett om en anställd med flextid går hem efter nästan fullgjord arbetsdag och får ett löneavdrag eller får löneavdrag först dagen därpå blir karensavdraget lika stort

Detta gör att anställda med flextid inte längre har någon fördel av att sjukanmäla sig för att få t.ex. en timmes löneavdrag. Tidigare tillämpades karensdag, vilket kunde få den effekten att en anställd som sjukskrev sig sista timmen på arbetsdagen endast fick en timmes karensdag. 

Detta gör att anställda med flextid inte längre har någon fördel av att sjukanmäla sig för att få t.ex. en timmes löneavdrag. 

Observera att karensavdraget enbart görs från sjuklön. Om hela karensavdraget inte kan dras från sjuklönen kan återstående del dras från sjuklön vid ett återinsjuknande inom fem dagar då det är samma sjuklöneperiod. 

Tänk på att vara tydlig med vad som gäller för att arbeta mindre vissa veckor och mer andra veckor när ni tillämpar flextid. Detta påverkar dock inte karensavdragets storlek eftersom det utgår från genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.  

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.