headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Kan jag som egenföretagare ha tjänstebil utan att förmånsbeskattas?

Jag kör en hel del i min enskilda firma, men 18,50 kr per mil täcker inte kostnaderna. Därför tänker jag köpa en bil i företaget. Min make och jag äger en bil privat som jag tänker köra med privat men inte i firman. Jag vill inte ha något förmånsvärde för den bil som min enskilda firma ska äga.

Ja, du kan undvika ett förmånsvärde för den personbil som din enskilda firma äger genom att köra den privat högst tio gånger per år och högst hundra mil per år. Kör du mer är det inte ringa omfattning och då måste du betala förmånsvärde.

Det är du som företagare som måste kunna visa att du inte använt bilen privat. För att kunna visa detta för Skatteverket måste du i princip ha en körjournal där du antecknar varje körning. Skatteverket brukar begära att körjournalen innehåller följande uppgifter:

  • datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
  • ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
  • hur många kilometer du kört
  • datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

Du ska föra körjournalen löpande under hela året, gör därför en anteckning i körjournalen för mätarställningen vid årets början och slut.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap