headphones newspaper video-player

Fakta om RUT och ROT

Företagarna förklarar vad RUT- och ROT-avdrag innebär.

ROT-avdrag

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kronor per person och år. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Huvudprincipen är att skatterabatten är för arbetskostnaden för alla reparationer, om- och tillbyggnader i småhus samt arbete på tomten i samband med ledningsdragning etcetera. För bostadsrätter och ägarlägenheter godkänns bara arbetskostnader för de delar av lägenheten som den boende har ansvar för, det vill säga inte utsidan. En komplett lista som uppdateras löpande finns på Skatteverkets webbplats. En mycket viktig begränsning är att ROT-avdrag inte godkänns i hus yngre än fem år.

En mycket viktig begränsning är att ROT-avdrag inte godkänns i hus yngre än fem år.

Du som företagare debiterar kunden materialkostnaden och 70 procent arbetskostnaden inklusive moms. Resten får du begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Kunden betalar sin del av fakturan och därefter kan du göra en ansökan om resten hos Skatteverket.

Det är bara den som själv äger småhuset eller är medlem i bostadsrättsförening som kan få skatterabatt. Det innebär att du måste kontrollera att kunden verkligen är ägare. Det räcker inte att kunden är gift eller sambo med ägaren. Kunden måste dessutom vara myndig. Det kan vara viktigt att tänka på om det är flera delägare som ska vara kunder.

RUT-avdrag

Den som är minst 18 år och är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för 90 procent av sin inkomst kan få en skatterabatt på upp till 50 000 kronor. Arbetet ska utföras i köparens bostad. Vilka tjänster som omfattas kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Du som företagare får betalt av kunden materialkostnaden och 50 procent arbetskostnaden inklusive moms. Resten får du begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Kunden betalar sin del av fakturan och därefter kan du göra en ansökan om resten hos Skatteverket.

Gäller både RUT och ROT

Fakturamodellen gäller både för RUT- (hushållstjänster) och ROT-tjänster. Skatterabatten är sammanlagt 50 000 kronor per år för ROT och RUT. Trots att Skatteverket betalar ut till dig som företagare är det kunden som får skatterabatten och måste uppfylla villkoren.

Ansök om utbetalning

Du ska begära utbetalning i e-tjänsten på Skatteverkets hemsida. Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. Då får du istället vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen.

Ansök om utbetalning

Du ska begära utbetalning i e-tjänsten på Skatteverkets hemsida. Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. Då får du istället vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen.

Vad ska du som är företagare tänka på?

Det är viktigt att tänka på:

  • Se till att ha skriftliga avtal.
  • Skatteverket kan lämna kunden uppgift om hur mycket av det maximala ROT-avdraget som har använts. Begär att kunden ger dig en kopia.
  • Var extra tydlig med att det är kundens ansvar att han eller hon uppfyller villkoren för att få ROT-avdrag respektive RUT-avdrag.
  • Är det flera ägare ska dessa anges i avtalet.
  • Se över faktureringstillfällen under uppdraget, betalningstider och dröjsmålsränta. Företaget riskerar att få vänta längre än vanligt på att få full betalning.
  • Var noga med att betalning måste ske före årsskifte för att du ska kunna ansöka i tid det vill säga senast den 31 januari.
  • Betalningar efter den 1 januari 2020 ska ske elektroniskt, till exempel från bankkonto till postgiro, kontokort eller överföring mellan bankkonton.

Betalningar efter den 1 januari 2020 ska ske elektroniskt, till exempel från bankkonto till postgiro, kontokort eller överföring mellan bankkonton.

För att kunna utnyttja skatterabatten måste kunden förstås ha någon skatt att avräkna. Men det är inte ditt problem. Så länge kunden är obegränsat skattskyldig i Sverige och uppfyller övriga villkor ska Skatteverket betala ut ersättning till företaget.

Kunden kan dock få kvarskatt om den slutliga skatten skulle bli lägre än den preliminära skatterabatten.

Tänk också på att det är du som näringsidkare som ska visa vad ni har avtalat. Kunden är i dessa fall konsument och det finns tvingande regler som skyddar konsumenten t.ex. i konsumenttjänstlagen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.