podcast news play företagaren I media förmån faq

Hur mycket utdelning kan jag ta enligt fåmansföretagsreglerna?

Du vill förmodligen bara ta ut så mycket utdelning att det beskattas som inkomst av kapital. Utdelning från fåmansföretag upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital med 20 procent i skatt och utdelning därutöver som inkomst av tjänst med 30-58 procent i skatt.

Den del av utdelning som beskattas som inkomst av kapital beräknas som årets gränsbelopp plus sparat utrymme för kapitalbeskattad utdelning från tidigare år. Den sparade utrymmet räknas upp varje år.

Förenklingsregeln

Årets gränsbelopp kan räknas ut på två olika sätt, enligt huvudregeln eller förenklingsregeln. Detta görs för den som ägde aktierna vid årets ingång. Nedan är en förenklad beskrivning av reglerna.

Förenklingsregeln får bara användas för gränsbelopp för ett fåmansföretag varje år. Det är du själv som väljer vilket om du äger flera fåmansföretag.

Förenklingsregeln innebär att du kommer att beskattas som inkomst av kapital motsvarande din andel av aktierna i företaget av en total utdelning på 2,75 gånger inkomstbasbeloppet för året före utdelningen plus ev. sparade belopp för kapitalbeskattad utdelning från tidigare år, s.k. sparat utdelningsutrymme. Det innebär att om du äger hela företaget kan du år 2018 ta emot 169 125 kronor, plus ev. sparat utdelningsutrymme, i utdelning och få beloppet beskattat som inkomst av kapital.

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att årets gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning räknas fram som en avkastning på vad du har satsat i bolaget (kapitalbaserat utrymme) och, om du uppfyller kraven, hälften av utbetalda löner från företagets och dotterbolags (lönebaserat utrymme). Till det får du sedan lägga sparat utrymme för kapitalbeskattad utdelning.

Det kapitalbaserade utrymmet är omkostnadsbeloppet (ungefär vad du köpte aktierna för och ev. ovillkorade tillskott) gånger statslåneräntan för november året före utdelningen plus nio procentenheter. Om du enbart satsat 50 000 kr i bolaget innebär det att du år 2018 har ett kapitalbaserat utrymme på 50 000 kr gånger 9,49 procent dvs. 4 745 kr.

Löneuttagskravet

Det lönebaserade utrymmet kan användas av fåmansföretagare som äger aktier som motsvarar minst 4 procent av kapitalet i företaget. Dessutom ska fåmansföretagaren, eller någon närstående, ha tagit emot en viss lägsta lön från fåmansföretaget eller dess dotterföretag året före utdelningen, det s.k. löneuttagskravet.

Lönen år 2017 måste ha varit det lägsta av 369 000 kronor plus 5 % av samtliga löner i företaget och dess dotterföretag eller 590 400 kr. Detta för att få använda hälften av de kontant utbetalade lönerna som lönebaserat utrymme vid beräkning av kapitalbeskattad utdelning för utdelningar som görs år 2018. Tänk på att det bara är kontanta ersättningar som räknas och andra skatterättsliga förmåner som t.ex. bilförmån eller bostadsförmån inte räknas in varken vid beräkning av löneuttagskravet eller löneunderlaget.

Kontant lön underlag för utdelning

För en enmansföretagare utan anställda som år 2017 tagit ut en lön på 369 000 kr och äger samtliga aktier blir det lönebaserade utrymmet 184 500 kr. Till detta ska sedan läggas det kapitalbaserade utrymmet och ev. sparat utdelningsutrymme för att få fram maximal kapitalbeskattad utdelning enligt huvudregeln.

Har ditt företag många anställda kan det lönebaserade utrymmet bli stort. Men du kan inte använda det lönebaserade utrymmet till den del det är högre än 50 gånger den lön som du eller närstående tagit ut år 2017. 

Det finns en begränsningsregel som gör att du inte kan beskattas för mer än 90 inkomstbasbelopp i inkomstslaget tjänst med anledning av utdelningen. För utdelning år 2018 blir det 5 535 000 kr som maximalt beskattas som inkomst av tjänst. Utdelning därutöver beskattas som inkomst av kapital.

Förslag på nya regler

Under hösten 2016 föreslog en utredning skärpning av fåmansföretagsreglerna. Du kan läsa mer om förslagen och Företagarnas kritik mot förslagen på http://www.foretagarna.se/Opinion/Nyhetsarkiv/2016/november/sa-fungerar-312/

http://www.foretagarna.se/Opinion/Nyhetsarkiv/2016/november/utredning-3-12-regler/

Regeringen valde dock efter kraftig kritik från bland annat Företagarna att inte gå vidare med förslaget https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/fragor-vi-driver/3-12/

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.