podcast news play företagaren I media förmån faq

Vad gör man om en uppsägning ligger mellan gamla och nya LAS-reglerna?

Fråga: Hur kommer det bli med nya LAS-reglerna om en uppsägning påbörjas innan den 1 oktober 2022, men uppsägningen inte lämnats före det datumet eller uppsägningstiden fortfarande pågår?

Svar från juristen: Till att börja med är ändringarna än så länge endast förslag, vilket innebär att nedanstående svar kan ändras. Angående uppsägning och avsked finns det övergångsbestämmelser i förslaget. Övergångsbestämmelserna visar hur uppsägningar och avsked som hamnar mellan den gamla och den nya lagstiftningen ska hanteras.

För en arbetsgivare som har sagt upp eller avskedat en arbetstagare, eller inlett ett förfarande om uppsägning eller avsked genom en förhandlingsframställan, en underrättelse eller ett varsel före 1 oktober 2022, gäller de tidigare (nuvarande) regler som finns för frågor som har att göra med uppsägningen eller avskedandet. Detsamma gäller turordningsregler för uppsägning på grund av arbetsbrist, om arbetsgivaren begärt MBL-förhandling innan den 1 oktober 2022.

Det innebär bland annat att den gamla (nuvarande) regeln om att från turordningslistan undanta två arbetstagare som är av särskild vikt för verksamheten, om det totala antalet anställda är max 10 stycken fortfarande gäller och de nya undantagsreglerna gäller då inte. En arbetsgivare som vill utnyttja den utökade möjligheten att göra undantag från turordningen får alltså vänta med sin förhandlingsframställan till dess att föreslagna lagändringar kan tillämpas.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.