headphones newspaper video-player

Kontrakt mellan företag och privatperson: hur fungerar det?

Vi ska sälja en lastbil till en privatperson. Har förstått att konsumentverket har ett kontrakt på sin hemsida som när det upprättats är juridiskt bindande mellan privatpersoner. Men hur fungerar det mellan företag och privatperson, finns det något liknande kontrakt man kan använda sig av?

Ja, konsumentverket har förhandlat fram standardvillkor med Motorbranschens Riksförbund som du kan använda i dina avtal med konsumenter. Det är utformat efter att konsumentköplagen är tvingade lagstiftning till konsumentens förmån.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD