För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare, under en viss angiven tidsperiod, kommer att tilldelas för en viss typ av vara eller tjänst.

Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal avseende en viss vara eller tjänst så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan i stället handla (”avropa”) från ramavtalet.

Ramavtal upphandlas på samma sätt som andra avtal. Ett ramavtal får löpa max fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl.

När det blir aktuellt att avropa från ett ramavtal med flera leverantörer kan det ske på olika sätt.

  • Om alla villkor är fastställda i ramavtalet

    Avrop ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet. Det ska vara objektiva villkor som avgör vem av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet. Dessa villkor ska anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet
    Rangordning är en form av sådana objektiva fördelningsnycklar. Om företagen rangordnas ska de tillfrågas i rangordningsföljd när avrop sker.
  • Om alla villkor inte är fastställda i ramavtalet

    En s.k. förnyad konkurrensutsättning ska ske. Det kan beskrivas som en mini-upphandling med de leverantörer som står på ramavtalet och kan genomföra kontraktet.

Vilket avropssätt som kommer att tillämpas ska framgå av upphandlingsdokumentet som ligger till grund för upphandlingen av ramavtalet.

Mer information om ramavtal kan finnas på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Vilket avropssätt som kommer att tillämpas ska framgå av förfrågningsunderlaget som ligger till grund för upphandlingen av ramavtalet. Den upphandlande myndigheten måste använda sig av det avropssätt som har angivits.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.