För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag sätta upp bevakningskameror i mitt företags lokaler?

Från den 1 augusti 2018 gäller en ny kamerabevakningslag. Den gäller när det finns fast monterade kameror på ett sätt som gör att personer kan bli övervakade.

Ibland kan det vara praktiskt att ha övervakningskameror för att till exempel kunna vistas på annan plats men ändå kunna övervaka vad som händer i lokalen. Eller för att kunna ha dokumentation ifall något inträffar som t.ex. ett inbrott. 

Lyssna på podcasten Juristerna Svarar om kamerbevakning!

Från den 1 augusti 2018 gäller en ny kamerabevakningslag. Den gäller när det finns fast monterade kameror på ett sätt som gör att personer kan bli övervakade. 

Vanliga företag behöver inte längre söka tillstånd för kameraövervakning utan behöver bara ta hänsyn till att följa reglerna om hantering av personuppgifter enligt GDPR m.m. om dataskydd för personuppgifter. Arbetsgivare som tänker kameraövervaka en arbetsplats ska MBL-förhandla med facket innan kameraövervakningen av arbetsplatsen påbörjas. 

Det är bara myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver ha tillstånd för att kameraövervaka lokaler som allmänheten har tillträde till. Uppgifter av allmänt intresse omfattar inte bara sådant som utförs som en följd av ett offentligrättsligt och uttryckligt åliggande eller uppdrag. Det kan också vara vissa frivilliga åtaganden från till exempel kommunen som sedan upphandlats från en privat aktör. Så om du säljer dina tjänster till kommun, landsting eller stat måste du kontrollera om du behöver tillstånd för kamerabevakning innan du sätter upp kamerorna. 

Även om det inte längre behövs något tillstånd eller anmälan för att sätta upp en kamera för övervakning finns i lagen krav på upplysning och tystnadsplikt. Sätter du upp en kamera i din verksamhet ska du också sätta upp skyltar som tydligt visar att det pågår kameraövervakning eller informera på annat sätt. Om du även har utrustning som tar upp ljud ska detta också vara tydligt skyltat.

Sätter du upp en kamera i din verksamhet ska du också sätta upp skyltar som tydligt visar att det pågår kameraövervakning eller informera på annat sätt. Om du även har utrustning som tar upp ljud ska detta också vara tydligt skyltat.

Eftersom bilderna och ljudet gör att nu levande personer kan identifieras så omfattas bevakningen av GDPR:s regler om dataskydd för personuppgifter. Om du sysslar med kamerabevakning måste du vad gäller personuppgifterna ta ställning till bl.a. ändamål, grund för laglig behandling av personuppgifterna, uppgiftminimering, lagringstid, säkerhetsfrågorna, rättigheter för enskilda och ev. överföring av uppgifter utanför EU/EES. Detta dokumenteras i ditt företags register över personuppgiftsbehandlingar.

Den som har kamerabevakning ska informera om personuppgiftsbehandlingen. Det gör att om du har en kamera t.ex. i din butik ska alla de personer som går in i din butik få eller tidigare ha fått information om hur ditt företag hanterar personuppgifterna. De kan t.ex. ha fått informationen i den allmänna informationen om hur ditt företag hanterar deras personuppgifter. 

Den som använder kamerabevakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han/hon fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. Det inte fråga om ett obehörigt utlämnande om det står klart att den uppgift det gäller kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. Frågan om en uppgift omfattas av tystnadsplikt beror alltså på hur känslig uppgiften är. Om den som uppgiften avser samtycker till ett utlämnande är det inte fråga om ett obehörigt utlämnande. 

Detta innebär att om t.ex. en stallägare satt upp en webbkamera för att på en hemsida visa vad som händer i stallet måste stallägaren antingen ha fått samtycke till detta från de personer som kan förekomma i bild eller ha gjort bedömningen att personerna eller deras anhöriga inte kommer att lida men. Samtycket ska ha lämnats frivilligt efter information om personuppgiftsbehandlingen och vara dokumenterat. 

Reglerna ska skydda din och andras integritet men göra det möjligt att ha bevakning. Eftersom kamerabevakning innebär personuppgiftsbehandling kan t.ex. skadestånd enligt GDPR bli aktuellt för den som inte respekterar andras integritet och följer reglerna i kamerabevakningslagen och GDPR.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.