För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är vilande bolag och vilandereglerna?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

Svar:

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

Femårsregeln tas bort

I regeringens tredje krispaket under coronakrisen kom beskedet att företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Femårsbegränsningen är tänkt att exempelvis förhindra att personer som bedriver säsongsverksamheter missbrukar möjligheten att lägga en verksamhet vilande.

Då har företagare rätt till arbetslöshetsersättning

Lagen om arbetslöshetsförsäkring, som reglerar detta område, tar egentligen ingen hänsyn till om bolaget vilar eller är upphör, det viktiga är att företagaren har upphört att bedriva näringsverksamhet för att få stöd. 

Personen behöver också stå till arbetsmarknadens förfogande, vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Det går inte heller att ha ett företag vilande och söka arbetslöshetsersättning, men samtidigt bedriva ett annat bolag på sidan om. Däremot går det att under vissa omständigheter ha ett företag som bisyssla samtidigt som man får ersättning från a-kassa.

Så definierar Skatteverket vilande bolag

Skatteverket definierar ett aktie- eller handelsbolag som vilande om det inte har några tillgångar eller skulder och inte har någon verksamhet. Du anger att bolaget är vilande i inkomstdeklarationen, som alltså ändå ska lämnas in.

Däremot anser Skatteverket att ett bolag som man inte planerar driva vidare i framtiden inte ska vara vilande, utan det bör avregistreras.

Enskild näringsverksamhet kan inte vara vilande på samma sätt som AB och HB. Händer det inget i ditt företag under en längre tidsperiod kommer helt enkelt Skatteverket kontakta dig och fråga om du planerar ha kvar företaget eller inte.

Skatteverket definierar en ekonomisk förening som vilande om föreningen inte har någon verksamhet just nu. Det saknas definitioner för andra bolagstyper att vara vilande.

Är ditt företag vilande ska du också avregistrera dig hos Skatteverket för moms. Påbörjar du din momspliktiga verksamhet igen registrerar du dig igen.

Vilande bolag hos Bolagsverket - årsredovisning eller inte?

Bolagsverket däremot tar ingen hänsyn till att ett aktiebolag är vilande. Registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar på samma sätt även om företaget inte har någon verksamhet och årsredovisningen ska lämnas in som vanligt.

Vill du väcka ditt företag från vilan så var beredd på att du får vänta några veckor på att få f-skattsedel.

Hur gör vi när jag inte har något att göra men andre delägaren fortfarande har uppdrag? Kan vi lägga bara en del av företaget vilande?

Nej det går inte att lägga en del av företaget vilande. Om du vill ha företaget vilande för att ansöka om a-kassa behöver samtliga ägare, kompanjoner och de som arbetar i företaget pausa verksamheten. Kontakta din a-kassa för information.

Läs även: Kan vilande bolag drivas av anställda? 

Hur vet jag att jag gjort tillräckligt för att mitt företag ska ses som vilande?

De förutsättningar som anges är att ingen verksamhet alls ska förekomma i företaget för att det ska ses som vilande och det gäller även för kostnader för administrativa uppgifter. Om du sätter företaget som vilande för att ansöka om a-kassa kan du kontakta din a-kassa för att höra mer i detalj vad de sätter som krav.

Läs också: A-kassa för företagare

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.