headphones newspaper video-player

Jag har fått en bluffaktura från Bolagsupplysningen. Hur gör jag nu?

Har du drabbats av bluffakturor från Bolagsupplysningen? Företagarnas jurist Johan Rosengren ger här råd på hur du ska hantera krav och fakturor från bluffbolagen.

Antalet samtal från medlemmar gällande det ökända bolaget Bolagsupplysningen ökat kraftigt. Deras ”affärsmodell” är enkel, mottagaren ska tro att det är ett utskick av en myndighet eller liknande såsom Bolagsverket och att det endast är en kontroll/uppdatering av era företagsuppgifter.  

Men var uppmärksam, deras utskick är inte harmlösa – tvärtom. Om man läser det finstilta förbinder man sig att betala en avgift, alltsomoftast på en tvåårsperiod motsvarande omkring 5000 kronor per år och totalt 10 000 kronor.

Detta är inget annat ett modernt bondfångeri, så gå inte på det!

Om ni mot förmodan skrivit på och därmed får en faktura bestrid och uppge att ni blivit vilseledda eller att det inte föreligger ett avtal då det aldrig funnits någon s.k. partsavsikt att ingå ett avtal.

Ni kommer med stor risk därefter få påminnelser och krav från deras s.k. ”inkassobolag”, invänd även där och hänvisa till ert befintliga bestridande. 

Att ansöka om betalningsföreläggande till Kronofogden på en tvistig fordran, strider mot god inkassossed. 

I skrivande stund (2017) har Bolagsupplysningen inte drivit saken vidare till domstol på flera år då detta inte är deras ”affärsmodell”. Däremot kommer ni att få ett stort antal påminnelser av påstådda inkassobolag eller skilda påtryckningar mailledes att betala. Men stå på er!

Håll era huvuden kalla, ni är inte ensamma, jag har personligen mottagit ett 100-tal samtal om just Bolagsupplysningen av orolig medlemmar genom åren.

Företagarna tar frågor om vilseledande och liknande bluff med största allvar och försöker hjälpa medlemmar enskilt men även i större arenor såsom medlemskap i Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier. I gruppen ingår förutom Företagarna, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Svensk Handel och UC. Men även på nationell nivå genom att lyfta frågan mot våra valda politiker.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.