headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Turordning för anställda på samma dag

Vid upprättande av turordningslista inför arbetsbristuppsägning så kan vi se att två arbetstagare är anställda samma dag. Hur gör vi då?

Vid turordning där två anställda har lika lång anställningstid så anses den anställde med högst ålder ha längst anställningstid. Den äldre går alltså före den yngre i detta avseende.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap