headphones newspaper video-player

Turordning för anställda på samma dag

Vid upprättande av turordningslista inför arbetsbristuppsägning så kan vi se att två arbetstagare är anställda samma dag. Hur gör vi då?

Vid turordning där två anställda har lika lång anställningstid så anses den anställde med högst ålder ha längst anställningstid. Den äldre går alltså före den yngre i detta avseende.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD