headphones newspaper video-player

Får man lägga ut semester sent på året pga. coronakrisen?

Fråga: Kan jag som arbetsgivare lägga ut semestern till annan tid än juni-augusti?

Svar: Huvudregeln enligt semesterlagen är att en arbetstagare har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni-augusti. Det är möjligt för arbetsgivaren att lägga semesterperioden till annan tid om arbetsgivaren har kommit överens med arbetstagaren eller det lokala fackförbundet om ändrad förläggning av semestern, eller om särskilda skäl föranleder det. 

Vid bedömningen av vad som är särskilda skäl fästs vikt vid arbetstagarens önskemål och att arbetsgivaren bör tåla mindre omfattande störningar i produktionen eller verksamheten för att tillmötesgå arbetstagarens önskemål, men effekterna av coronakrisen kan för vissa verksamheter bli sådana att arbetsgivaren får rätt att lägga semestern senare under semesteråret. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.