podcast news play företagaren I media förmån

Går det att häva ett köp även fast avhjälp erbjuds?

Mitt bolag har sålt en restaurangkyl till en restaurang. Nu vill restaurangägaren häva köpet redan efter tre veckor eftersom kylen låter konstigt. Det konstiga ljudet kan jag med stor sannolikhet åtgärda med enkelhet. Får restaurangägaren häva avtalet innan jag får chansen att reparera kylen?

Det kan vara väldigt frustrerande att få en vara behäftad med fel. Felet på varan kan orsaka ekonomisk skada för köparen (d.v.s. restaurangägaren i detta fall) som gärna vill häva köpet, det vill säga återlämna varan och få pengarna tillbaka.

När köparen inte är konsument gäller köplagen som är dispositiv. Med dispositiv menas att lagens regler gäller bara om inte annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna. Om köplagens regler om hävning ska tillämpas gäller bland annat följande.

Köparen har rätt till hävning i vissa fall, till exempel om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren (d.v.s. ditt bolag i detta fall) insåg eller borde insett detta.

"Utgångspunkten är dock att säljaren har rätt att avhjälpa felet eller erbjuda omleverans om detta inte innebär väsentlig olägenhet för köparen"

Om köparen inte respekterar säljarens rätt att avhjälpa felet och istället häver köpet på felaktiga eller otillräckliga grunder kan köparen i sin tur göra sig skyldig till ett avtalsbrott och eventuellt bli skadeståndsskyldig. 

Som medlem i Företagarna ringer du kostnadsfritt och ställer dina frågor!

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.