För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

7 frågor om anstånd på skatten

Coronakrisen: Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd? Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut? Hur lång tid tar handläggningen och hur bedöms om man brutit mot bestämmelserna?

Svar:

Här besvaras några vanliga frågor kring hur det kommer fungera med anstånd på skatten med anledning av coronakrisen. Frågan är besvarad våren 2020.

Läs också:

Kan jag få ytterligare anstånd på skatten 2021 enligt coronareglerna?

Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd?

Skatteverket kommer att ha hög prioritet på att behandla ansökningarna. Beslut (bifall/avslag) fattas i systemet för skattekontot och meddelas på Mina sidor, samt syns på e-tjänsten Skattekontot om det handlar om retroaktivt anstånd.

Efter beslut om retroaktivt anstånd sker utbetalning till anmält konto om man sökt om det, vilket kan ta 3–5 bankdagar. Man kan själv begära utbetalning i Skattekontot. Anstånd kan medges med max det redovisade beloppet av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut, eller för flera redovisningsperioder i förväg?

Ansökningarna prövas för varje redovisningsperiod. Om ansökan avser kommande redovisningsperioder (april och framåt), kommer Skatteverket inte kunna behandla ansökningarna förrän redovisningsperioden löpt ut.

Den företagare som i april söker anstånd för exempelvis juni kommer alltså inte kunna få besked om anståndet godkänts förrän efter månadsskiftet juni/juli. Det går alltså inte att få beslut ifall ansökan görs i samband med att arbetsgivardeklarationen på individnivå färdigställs innan månadsskiftet, utan ansökan om anstånd måste göras efter att redovisningsperioden löpt ut.

Görs ansökan för tidigt är det större risk att den behöver kompletteras för att kunna behandlas.

Företagare som söker anstånd bör således tydligt bevaka förfallodagarna för skattebetalning, och försäkra sig om att ens ansökan om anstånd behandlas mellan utgången av redovisningsperioden och förfallodagen.

Hur lång tid tar handläggningen?

Den 30 mars 2020 öppnades möjligheten att ansöka om anstånd utifrån den nya lagens regler, genom ett webbformulär på Mina sidor. En kryssruta finns för att begära återbetalning av redan inbetalda medel. Det går även att ansöka genom en pdf-blankett för utskrift. Skatteverket har tillfört extra handläggare för att hantera den ökade mängden ansökningar.

Skatteverket räknar med att hinna bedöma alla ansökningar innan nästa förfallodag, 14 april.

I vissa fall kan det hända att Skatteverket behöver ytterligare information från den sökande för att kunna fatta beslut om anstånd. För att den processen inte ska medföra risk att skatterna förfaller och restförs till Kronofogden innan beslut om anstånd är fattat, kan Skatteverket på eget initiativ (ex officio) fatta beslut om handläggningstillstånd.

Presumtionen är att så ska ske i sådana fall, och att det inte ska kräva ansökan av den skattskyldige. Om det behövs komplettering till Skatteverket för beslut kan det vara viktigt att svara snabbt.

Det är viktigt att ansökningarna är så kompletta som möjligt. Om Skatteverket behöver ytterligare kompletterade uppgifter kommer processen för godkännande att fördröjas.

Vad händer om jag har ansökt om anstånd redan, men i själva verket vill ansöka om anstånd utifrån de regler som började gälla först 30 mars?

Många ansökningar som har inkommit är upprättade på den blankett som funnits tillgänglig för anstånd vid synnerliga skäl enligt SFL (se ovan). I de fall dessa sökanden vill söka anstånd enligt den nya lagen, kommunicerar Skatteverket med företagaren för att klargöra vilket regelverk hen vill söka anstånd utifrån, innan beslut fattas.

De som redan ansökt med blanketten för anstånd enligt SFL kan med fördel komplettera sina uppgifter till Skatteverket, om man egentligen avsåg att söka retroaktivt anstånd.

Kommer företrädaransvar att kunna påföras för skatteskulder man fått anstånd för?

Skatteverket har i ett ställningstagande den 26 mars klargjort att man inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatteskulder där anstånd med inbetalningen har medgivits. Detta gäller även efter att anståndsperioden har löpt ut, och även för anstånd som har beviljats retroaktivt (för redan inbetalade skattemedel).

Hur gör Skatteverket bedömningen av om man brutit mot anståndsbestämmelserna?

I det nya ställningstagandet som avser begränsning av företrädaransvar för skulder där anstånd medgivits, finns ett undantag för ”företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna”.

Skatteverket har ännu inte formulerat de exakta kriterierna för denna bedömning, och kommer att återkomma med mer specifika besked.

Kommer förfallna skatteskulder lämnas till Kronofogden som vanligt?

Nej, Skatteverket kommer att ta det lugnare med skuldindrivning under våren. Om man fick betalningskrav på skatteskulder i mars med betalningsdag 26 mars kommer dessa ej restföras till Kronofogdemyndigheten nu, utan skjuts upp till 27/4.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.