headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vi blev lurade att beställa annonser, vad gäller?

Vi fick för en tid sedan ett dokument där ett annonsföretag bad oss att bekräfta vissa uppgifter om vårt företag. Vi tänkte inte så mycket på saken utan skrev under. I efterhand har det visat sig att den finstilta texten i dokumentet innehöll en rad om att vår underskrift gällde som en beställning. Vi vill absolut inte betala för detta, vi vet inte ens om det finns någon katalog där annonserna tas in. Vad gäller?

Rådet är förstås att aldrig skriva under skojardokument. Men om detta trots allt har skett, så är det ändå inte säkert att ni behöver betala. Ibland finns det inte ens någon annons eller någon katalog, då behöver man förstås inte betala. Om dokumentet har varit missvisande, kan man ibland vägra att betala även av det skälet.

Det händer att skojarföretagen skickar över texter med ett påstående att de ska korrekturläsas, därefter godkännas genom en underskrift och sedan returneras. Här kan det finnas finstilt text om att underskriften gäller som beställning. Men att skicka ut korrekturtexter som inte beställts, strider mot god sed för marknadsföring, och därför ska man även i sådana fall vägra att betala.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap