För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

GDPR-mallar

Behöver du skriva ett avtal med ett personuppgiftsbiträde? Här finns en mall.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal

Ditt företag kan ge instruktioner till ett annat företag att behandla personuppgifterna för ditt företags ändamål och enligt ditt företags instruktioner. Det andra företaget är då ditt företags personuppgiftsbiträde. Mellan er ska då skrivas ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska innehålla vissa punkter. 

Mall för personaluppgiftsbiträdesavtal.

Mall för behandlingsregister

Ditt företag ska som personuppgiftsansvarig föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som företaget ansvarar för. Ett behandlingsregister ska innehålla kontaktuppgifter, ändamål med behandlingen, kategorier av registrerade och personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare av uppgifterna, skyddsåtgärder om behandlas utanför EU/EES, tidsfrist för radering samt beskrivning av säkerhetsåtgärder.

Mall för behandlingsregister.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.