headphones newspaper video-player

Betala konsultuppdrag i enskild firma utan att anställda?

Jag har idag en enskild firma helt utan anställda. Min man kommer att gå i pension men kommer utföra vissa konsultuppdrag. Kan jag anställa honom för dessa uppdrag i min enskilda firma?

Ja, men skatterättsligt så kommer han inte att få lön från din enskilda firma utan en del av resultatet från näringsverksamheten ska fördelas över på honom.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD