headphones newspaper video-player
Är säljaren skyldigt att reparera och betala frakten till verkstaden?

Måste mitt företag reparera begagnad bil såld till en privatperson?

Fråga: Mitt företag har sålt en begagnad bil till en privatkund för 50 000 kronor. Bilen såldes för två månader sen – nu hörde kunden av sig och bilen är trasig. Bilen gick sönder i Halmstad men köptes i Stockholm. Verkstaden i Halmstad verkar inte kunna laga bilen. Är vi skyldiga att laga bilen och ska bolaget då betala frakt av bilen till Stockholm?

Svar: Ett företags skyldigheter gentemot en konsument, som ofta skyddas av tvingande konsumentlagstiftning, kan ofta vara relativt långtgående. Mellan näringsidkare däremot är möjligheten att avtala om vad som ska gälla vid ett köp större då köplagen är s.k. dispositiv.  

I konsumentköplagen finns en presumtion för att fel som uppstår inom sex månader fanns där innan köpet. Det blir då säljarens uppgift att styrka att så inte var fallet. Det kan ofta vara svårt.  

Då konsumenten reklamerat två månader efter köpet har ditt företag med stor sannolikhet en skyldighet och en rättighet att försöka reparera bilen. Ett avhjälpande från säljarens sida ska vara varaktigt och fackmässigt utfört och ska ske inom skälig tid, annars kan konsumenten få rätt till prisavdrag eller att häva köpet.  

Reparationen ska ske utan kostnad för konsumenten. Det innebär att ni med stor sannolikhet får stå kostnaden, om denna inte blir oskäligt stor för er. Bedömningen om det blir oskäligt stor kostnad ska göras med beaktande av felets betydelse, varans värde i felfritt skick samt och om annan påföljd, så som omleverans, skulle kunna göras till väsentligt längre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för konsumenten. En omleverans är det sannolikt ingen av er som önskar och det skulle förmodligen bli praktiskt svårt att hitta ett liknande ersättningsobjekt.  

Eftersom bilen inte länge fungerar överhuvudtaget är sannolikt felet att betrakta som väsentligt för köparen och det därmed finns en risk att ni får ta på er en större kostnad för att inte riskera att kunden häver köpet. Således får ni förmodligen åtgärda på plats i Halmstad eller ta bilen till Stockholm för reparation. 

Oavsett om kunden är en annan näringsidkare eller en konsument är det alltid viktigt att kontrollera vad som faktiskt är avtalat. Skälet till detta är att det är viktigt att veta vad parterna hade för intention vid köpet. När vi förstår vad köpare och säljare ville ha ut av köpet blir det lättare att förstå vad som eventuellt kan räknas som fel. Då det är en konsument som är köpare och en näringsidkare som är säljare är det framförallt konsumentköplagen som reglerar ert köp. 

Ibland är det en äldre begagnad bil som sålts för en mindre summa och då kan felansvaret för det säljaren vara begränsat – bilen kan ha sålts för sina delar snarare än för att ägaren faktiskt ska köra med bilen. Bilen behöver då t.ex. inte vara trafiksäker men det är bäst om säljaren då visat att dessa brister finns i ett skriftligt avtal. I detta fall har kunden betalat 50 000 kronor för bilen och det talar för att bilen borde vara körduglig och trafiksäker om inte annat avtalats.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD