För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gäller när jag tar över en verksamhet med anställda?

Fråga: Mitt företag funderar på att överta en annan verksamhet. Den verksamheten har anställda, är det något jag bör tänka på?

Svar från juristen: När ditt företag tar över en annan verksamhet följer, som huvudregel, de anställda med verksamheten till den nya arbetsgivaren. Men det är inte bara de anställda som följer med, anställningsavtalen och anställningsvillkoren följer vidare med på oförändrade villkor. Det innebär bland annat att du som övertar en verksamhet är skyldig att betala den tidigare avtalade lönen och exempelvis följa tidigare villkor om semester och tjänstepension. 

MBL-förhandla

Därutöver finns det särskilda bestämmelser i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) om hur kollektivavtal följer med personalen till den nya arbetsgivaren. Du ska som arbetsgivare också MBL-förhandla innan övergången av verksamhet.

Både överlåtaren och förvärvaren har ett solidariskt ansvar gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta innebär att arbetstagaren kan välja att rikta eventuella krav mot sin nya arbetsgivare eller sin tidigare arbetsgivare. Här kan överlåtaren och förvärvaren välja att avtala om vem som slutligt ska ansvara för det som tjänats in före övergången. 

Anställningstid följer med

Även de anställdas anställningstid följer med vid övergången av verksamheten. Det innebär att de anställda får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren vid beräkning av uppsägningstid enligt LAS och vid fastställande av turordningslistor. 

Övergången av verksamheten är inte sakliga skäl för uppsägning av personal. Det innebär att det överlåtande bolaget inte kan säga upp sin personal för att det ska ske en verksamhetsövergång. Både överlåtaren och mottagaren av verksamheten är dock fria att grunda en uppsägning på ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl. Om någon anställd motsätter sig att följa med verksamheten till den nya arbetsgivaren och är kvar som anställd i det överlåtande företaget kan det bli fråga om omplacering eller uppsägning på grund av arbetsbrist.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.