För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur räknar jag ut semesterlön till mina anställda?

Jag driver ett företag och undrar hur jag ska räkna ut semesterlönen för mina anställda. Vad ska jag tänka på och vilka regler finns?

Använd vårt verktyg för att räkna ut semesterlön

Svar från juristen: Semesterlagen har regler om hur du ska räkna ut semesterlön. Du kan avtala med den anställde om det blir förmånligare för den anställde. Om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan det finnas andra semesterregler i kollektivavtalet som du ska följa.

Det finns två sätt att räkna ut semesterlönen enligt semesterlagen, sammalöneregeln och procentregeln. Arbetsgivaren får tillämpa generösare semesterregler och det kan också finnas andra regler i kollektivavtal som arbetsgivaren ska följa. 

Sammalöneregeln 

Sammalöneregeln innebär att du inte gör något löneavdrag för semesterdagen och räknar ut ett semestertillägg med 0,43 procent av månadslönen per semesterdag. Arbetstagaren får alltså sin dagslön och ett semestertillägg. Sammalöneregeln får inte användas i vissa fall t.ex. om den anställde under intjänandeåret haft frånvaro som inte varit semesterlönegrundande eller ändrat tjänstgöringsgrad. Då ska arbetsgivaren använda procentregeln istället. 

Exempel sammalöneregeln 

Arbetsgivaren tillämpar 25 dagars semester. Eva har varit anställd under hela intjänandeåret. Hon har inte under intjänandeåret haft frånvaro som inte varit semesterlönegrundande, ändrat tjänstgöringsgrad och inte heller av annan anledning är arbetsgivaren förhindrad att använda sammalöneregeln. Evas månadslön är 20 000 kr. Eva tar ut 15 semesterdagar en månad. 

20 000 kr (månadslön) * 0,0043 (semesterlönetillägget) = 86 kr per semesterdag utöver ordinarie månadslön 

Arbetsgivaren kan välja att inte göra något avdrag från månadslönen för de betalda semesterdagarna och bara redovisa semestertillägget d.v.s. 15 gånger 86 kr vilket blir 1 290 kr. 

Lön per arbetsdag får du genom att ta 20 000 kr * 12 / (52 * 5) ≈ 923 kr 

Evas semesterlön är 86 kr + 923 kr = 1 009 kr per semesterdag

Exempel sammalöneregeln nyanställd 

Adam nyanställdes i mars. Han tar ut sina tre betalda semesterdagar i juli och även sju obetalda semesterdagar. Hans månadslön är 20 000 kr. 

Lön per arbetsdag får du genom att ta 20 000 kr * 12 / (52 * 5) ≈ 923 kr. Arbetsgivaren gör ett löneavdrag med 923 kr per obetald semesterdag. För 3 betalda semesterdagar görs inget löneavdrag. 

Arbetsgivaren räknar ut semestertillägget som 0,0043 * 20 000 kr = 86 kr per betald semesterdag.

Läs även: Hur räknar jag ut hur många betalda semesterdagar en arbetstagare ska ha?

Procentregeln 

Procentregeln innebär att semesterlönen är 12 procent av arbetstagarens totala intjänade lön under intjänandeåret, i lönesumman ska semesterlön räknas bort. Tillägg ska göras för eventuell semesterlönegrundande frånvaro med samma belopp som lönen om arbetstagaren skulle arbetat. 

Exempel procentregeln 

Arbetsgivaren tillämpar 25 dagars semester. Eva har varit anställd under hela intjänandeåret, hon har tagit ut 20 semesterdagar, varit föräldraledig 40 dagar, sjuk 10 dagar och tjänstledig för studier i 160 dagar för en enstaka kurs på universitet.  De 40 föräldralediga dagarna är semesterlönegrundande, likaså de 10 sjukdagarna. Men semesterdagarna och tjänstledigheten för studier är inte semesterlönegrundande. Arbetsgivaren har betalat ut lön under intjänandeåret med 70 500 kr. Evas månadslön är 19 000 kr under hela intjänandeåret och när semestern tas ut 20 000 kr per månad. Då Eva haft mycket frånvaro som inte är semesterlönegrundande har hon bara rätt till 15 betalda semesterdagar. 

För de semesterlönegrundande frånvarodagarna räknar arbetsgivaren ut hennes normala lön per arbetsdag. Det som arbetsgivaren betalat ut i sjuklön och semesterlön är inte semesterlönegrundande.

Arbetsgivaren lägger till per semesterlönegrundande frånvarodag 19 000 kr * 12 / (52 * 5) ≈ 877 kr  

Underlaget att betala semesterlön på blir 70 500 kr + (50 * 877 kr) = 114 350 kr  

Semesterlönen för hela semesteråret blir 114 350 kr * 0,12 = 13 722 kr 

Semesterlön per semesterdag blir 13 722 kr / 15 ≈ 915 kr 

Arbetsgivaren gör löneavdrag från månadslönen med 20 000 kr * 12 / (52 * 5) ≈ 923 kr per semesterdag. 

Lyssna på Juristerna svarar 05: Hur planerar jag semester och ledighet?

Exempel procentregeln nyanställd 

Adam nyanställdes i mars. Arbetsgivaren tillämpar 30 dagars semester och ökar därför procentregeln från 12 procent till 14,4 procent. Arbetsgivaren har lagt till 0,48 procentenheter per ytterligare semesterdag utöver 25 för att semesterlönen per semesterdag ska bli samma som vid 12 procent och 25 dagar.  Adam tar ut sina tre betalda semesterdagar i juli och även sju obetalda semesterdagar. Hans månadslön är 20 000 kr. 

Arbetsgivaren gör löneavdrag från månadslönen med 20 000 kr * 12 / (52 * 5) ≈ 923 kr per semesterdag 

Arbetsgivaren räknar ut semesterlönen som 14,4 procent av 20 000 kr d.v.s. 2 880 kr. Fördelat på de tre betalda semesterdagarna blir det 960 kr per semesterdag. 

Behöver du mer kunskap inför sommaren? Lär dig mer i vår guide om sommarjobb

Du bör som arbetsgivare vara noga med att ha anteckningar om hur många betalda semesterdagar som tagits ut och hur många som sparats och för hur länge. Var också noga med att redovisa semesterlönen i lönespecifikationen. Om du har ett löneprogram eller annat stöd för beräkning m.m. underlättar. Tänk alltid på att om du som arbetsgivare har kollektivavtal kan andra regler för beräkning av semesterlön finnas i kollektivavtalet!

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.