headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.

Får jag använda en bild jag hittat på internet på min hemsida?

Oftast är det inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet. Här reder vi ut vad som gäller.

I de flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att den person (upphovsman) som tagit bilden också äger bilden – oavsett vem som äger kameran. Oftast är det därför inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet. Detta utesluter inte att en fotograf ändå kan sälja sin bild till någon annan, exempelvis en bildbyrå.

Ekonomisk rätt och ideell rätt

Upphovsrätten består av två delar, den ekonomiska rätten och den ideella rätten. När en bild säljs är det den ekonomiska rätten som säljs. Rätten innefattar då de villkor som parterna kommit överens om, vanligtvis hur bilden får kopieras och göras tillgänglig för allmänheten. Den ideella rätten, som knyter an till upphovspersonens känslomässiga koppling till verket, kan inte överlåtas och innebär att denna har rätt att namnges, att verket eller upphovspersonen inte kränks och även, beroende bland annat på vad som avtalats, hur, när och i vilket sammanhang verket får användas. Den ideella rätten är inte alltid ovillkorlig utan kan påverkas av exempelvis praxis i branschen.

Upphovsrättsligt skydd

Förutom att den som tagit bilden har upphovsrätt till bilden kan även de föremål som bilden innehåller vara upphovsrättsligt skyddade. Det kan röra sig om en tavla, konstverk, bruksföremål, text, databaser, kataloger eller andra upphovsrättsligt skyddade verk.  

Om det finns personer med på bilden kan dessa vara skyddade mot att deras bild används i marknadsföringssyfte utan samtycke. Det är bra om samtycket dokumenteras. Även vad avser dataskyddsförordningen (GDPR) som handlar om skydd för personuppgifter kan du behöva ha bl.a. ändamål och rättslig grund för att använda dig av en bild på en identifierbar person.  

Skadestånd

Om ni använder en bild som någon annan har upphovsrätt till finns det risk för skadestånd och i värsta fall fängelse i upp till två år vilket är maxstraffet för upphovsrättsbrott. Skadestånden kan variera beroende vem som är fotograf, vad som fotats och hur ni använt bilderna. Skadestånden behöver emellertid inte alltid bli skyhöga vilket framkommer av bland annat NJA 2010 s. 135. I det fallet ansåg Högsta domstolen att 1  800 kronor var ett tillräckligt skadestånd för ett tämligen litet intrång gällande två bilder som spridits i begränsad utsträckning. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.