För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan mitt företag använda en bild jag hittat på nätet på hemsidan?

Fråga: Är det tillåtet att publicera en bild jag hittat på nätet på mitt företags hemsida?

Svar från juristen: Oftast är det inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet. Här reder vi ut vad som gäller. 

I de flesta fall är bilder skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att den person (upphovsman) som tagit bilden också äger rättigheterna till bilden inkluderande rätten att kopiera och sprida bilden. Oftast är det därför inte tillåtet att använda en bild som du hittar på nätet. Detta utesluter inte att en fotograf ändå kan sälja rättigheterna till sin bild till dig eller någon annan, exempelvis en bildbyrå. 

Ekonomisk rätt och ideell rätt 

Upphovsrätten består av två delar, den ekonomiska rätten och den ideella rätten. När en bild säljs är det den ekonomiska rätten som säljs. Rätten innefattar då de villkor som parterna kommit överens om, vanligtvis hur bilden får kopieras och göras tillgänglig för allmänheten. Den ideella rätten, som knyter an till upphovspersonens känslomässiga koppling till verket, kan inte överlåtas och innebär att denna har rätt att namnges, att verket eller upphovspersonen inte kränks och även, beroende bland annat på vad som avtalats, hur, när och i vilket sammanhang verket får användas. Den ideella rätten är inte alltid ovillkorlig utan kan påverkas av exempelvis praxis i branschen. 

Upphovsrättsligt skydd 

Förutom att den som tagit bilden har upphovsrätt till bilden kan även de föremål som bilden innehåller vara upphovsrättsligt skyddade. Det kan röra sig om en tavla, konstverk, bruksföremål, text, databaser, kataloger eller andra upphovsrättsligt skyddade verk.   

Om det finns personer med på bilden kan dessa vara skyddade mot att deras bild används i marknadsföringssyfte utan samtycke. Det är bra om samtycket dokumenteras. Även vad avser dataskyddsförordningen (GDPR) som handlar om skydd för personuppgifter kan du behöva ha bl.a. rättslig grund för att använda dig av en bild på en identifierbar person.   

Straff för upphovsrättsbrott

Om ni använder en bild som någon annan har upphovsrätt till finns det risk för skadestånd och i värsta fall fängelse i upp till två år vilket är maxstraffet för upphovsrättsbrott. Skadestånden kan variera beroende vem som är fotograf, vad som fotats och hur ni använt bilderna. Skadestånden behöver emellertid inte alltid bli skyhöga vilket framkommer av bland annat NJA 2010 s. 135. I det fallet ansåg Högsta domstolen att 1 800 kronor var ett tillräckligt skadestånd för ett tämligen litet intrång gällande två bilder som spridits i begränsad utsträckning.  

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.