För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Ersättning för högre sjuklönekostnader

Fråga: Hur länge till kommer staten att ta arbetsgivares sjuklönekostnader?

Svar från juristen: Sista dagen för när staten tog hela ansvaret för arbetsgivarens sjuklönekostnader var den 31 juli 2020.  

Med anledning av den fortsatta coronakrisen har det föreslagits att arbetsgivare ska få ersättning för en del av sjuklönekostnaderna. Ersättningen täcker sjuklönekostnader som är högre än vad som kan anses normalt. Vad som anses normalt beräknas utifrån olika procentsatser beroende på arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. De tillfälliga reglerna föreslås gälla retroaktivt från den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022. 

Lönesumma under månaden

Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma

högst 250 tkr

0,35%

250–500 tkr

0,63%

500–1000 tkr

0,77%

1000–1667 tkr

0,86%

över 1667 tkr

1,07%

 

Exempel

En liten arbetsgivare med 100 000 kronor i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten. För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 000 kronor per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor. 

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till anställda och redovisa sjuklönekostnaderna i den månatliga arbetsgivardeklarationen precis som vanligt. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på företagets konto.  

Du kan läsa mer om ersättning för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt på regeringens hemsida.

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.