headphones newspaper video-player

Ersättning för högre sjuklönekostnader

Fråga: Hur länge till kommer staten att ta arbetsgivares sjuklönekostnader?

Svar: Sista dagen för när staten tog hela ansvaret för arbetsgivares sjuklönekostnader var den 31 juli 2020.

Från den 1 augusti till och med den 31 december 2020 ersätter staten i  stället arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt till följd av coronapandemin. Vad som anses normalt beräknas utifrån olika procentsatser beroende på arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen.

Lönesumma under månaden

Sjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger andel av månadens lönesumma

högst 250 tkr

0,35%

250–500 tkr

0,63%

500–1000 tkr

0,77%

1000–1667 tkr

0,86%

över 1667 tkr

1,07%

 

Exempel

En liten arbetsgivare med 100 000 kronor i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten. För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 000 kronor per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor.

Du kan läsa mer om ersättning för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt på regeringens hemsida.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.