podcast news play företagaren I media förmån

Får myndigheter och kommuner ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar

Svar:
Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på motsvarande nivå som kollektivavtal. Reglerna omfattar upphandlingar där kontraktens värden ligger över EU:s tröskelvärden. När arbetsrättsliga villkor ställs omfattar det de företag som deltar i själva upphandlingen och deras underleverantörer.

Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om när bestämmelserna ska tillämpas, vilka villkor som ska ställas, villkor för underleverantörer samt hur en leverantör kan visa att villkoren efterlevs:
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/socialt-ansvarsfull-upphandling/arbetsrattsliga-villkor/

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.