podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.

Kan jag få betalt av ägaren när min kund gått i konkurs?

Fråga: Kan jag få betalt av ägaren till kundbolaget om min kund gått i konkurs?

Svar: Ägare till aktiebolag är normalt inte personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. Det uppkommer endast om styrelsen eller ägaren till exempel brutit mot reglerna om kontrollbalansräkning, är skadeståndsskyldiga för att de brutit mot aktiebolagslagen, bolagsordningen eller lagen om årsredovisning eller som företrädare inte sett till att bolaget betalat skatter och avgifter i tid. Ett alternativ är att vid ingående av större avtal från början begära borgen för eventuella uppkommande fordringar.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.