För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur mycket lön och utdelning ska jag ta i mitt fåmansbolag 2023?

Fråga: Hur mycket lön måste jag ta ut 2022 för att kunna maxa mina möjligheter att ta ut utdelning med 20 procent i skatt från mitt fåmansföretag år 2023?

Svar från juristen: Enligt förenklingsregeln är gränsbeloppet 195 250 kronor för utdelningen för samtliga aktier i bolaget för utdelningar som görs år 2023. Om du i stället vill räkna enligt huvudregeln och kunna räkna på löneunderlaget i bolaget måste du eller närstående ha tagit ut en viss minsta lön. Har du flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem.

Lyssna gärna på podden Juristerna Svarar om utdelning och 3:12-regler!

Om du ska använda huvudregeln får du alltid räkna på ett kapitalbaserat utrymme som är omkostnadsbeloppet (läs det belopp som du satsat i bolaget) multiplicerat med statslåneräntan (1,94 procent den 30 november 2022) ökad med 9 procentenheter. Men ofta är det lönebaserade utrymmet det som ger större möjligheter till kapitalbeskattad utdelning.

Krav för att använda det lönebaserade utrymmet

Det är bara om du äger minst 4 procent av kapitalet i bolaget och du eller någon närstående under året före beskattningsåret fått kontant ersättning för arbete från företaget och dess dotterföretag som du får använda det lönebaserade utrymmet. Lönen ska vara med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och 9,6 inkomstbasbelopp. Sammanlagda kontanta ersättningen är den lön som betalas ut till dig eller någon närstående och de övriga anställda i bolaget.

År 2022 ska du antingen ta ut minst 681 600 kronor eller det lägre belopp som motsvarar 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av kontant utbetalda löner från fåmansföretaget och dess dotterbolag för klara löneuttagskravet för utdelningar år 2023. Inkomstbasbeloppet för år 2022 är 71 000 kronor. 

Räkna ut löneuttagskravet för utdelningar 2023

Om du är själv i bolaget blir ekvationen: 

6*inkomstbasbeloppet + 0,05*den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet 

vilket förenklas till 

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet 

 För utdelningar som kommer att ske år 2023 blir den lägsta lön år 2022 till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet (6*71 000 kronor)/0,95 d.v.s. 448 421 kronor. 

Det skulle då innebära att lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2023 är hälften av 448 421 kronor dvs. 224 210 kronor. 

Om du har andra anställda i bolaget blir ekvationen: 

(6*inkomstbasbeloppet + 5 % av kontanta löner till andra än ägaren)/0,95 = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet 

Ett exempel som visar hur du kan räkna är följande: 

Låt oss anta att lönerna till andra i fåmansföretaget är totalt 1 000 000 kronor. 

(6*71 000 kronor+ 0,05*1 000 000 kronor)/0,95 = (448 421 kronor + 50 000 kronor)/0,95 = 524 654 kronor.

Läs mer: Hur mycket utdelning kan jag ta enligt fåmansföretagsreglerna?  

Storleken på det lönebaserade utrymmet 

Om fåmansföretagaren i exemplet ovan tar ut kontant lön med sammanlagt 600 000 kronor år 2022 innebär det att det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2022 är hälften av löneunderlaget 1 600 000 kronor d.v.s. 800 000 kronor. Det totala lönebaserade utrymmet på 800 000 kronor motsvarar hälften av den totala lönen som fåmansägaren själv tar ut plus den lön som betalas ut till de övriga anställda.  

Det lönebaserade utrymmet får inte bli större än 50 gånger vad du eller en närstående fått som kontant lön under 2022 från företaget eller något dotterföretag. Detta kan vara en begränsning för lite större personalintensiva fåmansföretag.

Till det lönebaserade utrymmet ska läggas det kapitalbaserade utrymmet och eventuellt sparat utdelningsutrymme. Om ditt bolag ger lägre utdelning och du inte använder hela gränsbeloppet får du spara det till ett senare år.

Det är viktigt att du tar ut kontant lön, till exempel bilförmån eller bostadsförmån ska inte räknas in i beloppet för din lön.

Utdelningen i förmånsbolag är ej pensionsgrundande 

Tänk på att utdelningen inte ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst, pensionsgrundande inkomst eller det belopp som du kan beräkna avdragsbeloppet för tjänstepensionspremier. Det kan därför finnas skäl att ta ut något högre lön för att du ska få en bättre ersättning när du blir sjuk, ska vara föräldraledig eller går i pension. 

För år 2022 baseras din sjukpenning på en årslön på högst 386 400 kronor, föräldrapenning på en årslön på högst 483 000 kronor och den pensionsgrundande inkomsten för allmän pension baseras på en årslön om högst 572 600 kronor. Brytpunkten för statlig inkomstskatt på arbetsinkomster är 554 900 kronor för personer som inte fyllt 65 år vid årets ingång. Dessa belopp kan vara värda att ta hänsyn till när du bestämmer hur mycket lön du ska ta ut från ditt företag. 

Du kan läsa mer om 3:12-reglerna i vår handbok och du hittar en snurra som räknar fram kaitalbeskattad utdelning på sidan för våra verktyg: Räkna ut 3:12.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.