headphones newspaper video-player

Ta med familjen på en mässa?

Jag har tidigare besökt en bra mässa i England som pågår 3 dagar. I år tänker jag kombinera nytta med nöje och ta med familjen. Min fru arbetar deltid i mitt aktiebolag och mina barn är 9 och 12 år. Kan jag låta aktiebolaget stå för kostnaderna för resa, hotell m.m.

Om ditt företag betalar för dina barns resa m.m. kommer det att bli en skatterättslig förmån. Om du låter ditt företag betala för din och din frus resa m.m. kan även det bli en skatterättslig förmån om inslaget av nöje är för stort. Blir det en skatterättslig förmån kommer ditt företag att få betala arbetsgivaravgift och du och din fru får betala inkomstskatt på förmånsbeloppet. Du kan läsa mer utförligt om reglerna för detta på Skatteverkets webbplats.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD