podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

En moderniserad arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen måste göras om i grunden

Vi vill se en modern Arbetsmarknadsmyndighet som ger externa aktörer i uppdrag att sköta stöd- och matchningsverksamheten.

Enligt Företagarnas undersökning Småföretagarbarometern är kompetensbristen företagens enskilt största tillväxthinder och trenden har hållit i sig.

Mot bakgrund av Arbetsförmedlingens uppdrag upplever Sveriges företagare inte att de erbjuds service att hitta lämplig arbetskraft i den utsträckning som de önskar. Detta till trots att Företagarna i flertalet år arbetat aktivt med Arbetsförmedlingen, bland annat i projektet ”Jobbskaparna”, för att göra myndigheten bättre rustade att möta företagare.

Saknar förtroende

Trots detta har missnöjet med myndighetens prioriteringar åskådliggjorts i Företagarnas myndighetsranking, var Arbetsförmedlingen landat på längsta rankning. Företagare saknar förtroende för Arbetsförmedlingen.

Det är anledningen till att vi vill se en genomgripande förändring av Arbetsförmedlingen. Genom att smalna av, digitalisera och renodla myndighetens uppdrag samtidigt som externa aktörer sköter stöd- och matchningsverksamheten förbättras matchningen på arbetsmarknaden – i hela landet.

Företagarnas förslag till åtgärder

  • Arbetsförmedlingen bör i huvudsak arbeta med bedömning av inskrivna individers rätt till insatser samt upphandling, kontroll och uppföljning av leverantörer samt utvärdering av relevanta yrkes- och språkutbildningar.

  • I uppdraget som beställare måste Arbetsförmedlingen kunna ställa krav på, och också bedöma, kvalitet och inte avgöra anbud med alltför stor tyngdpunkt på lägsta pris. Att enbart bedöma anbud utifrån pris leder till undermåliga utbildningar som både urholkar konkurrensen och exkluderar små utbildningsaktörer som inte har samma förutsättningar att konkurrera om pris som större leverantörer.

Läs mer om Arbetsmarknad

Ljuset i tunneln var tåget

Sverige har potential att bli en drömfabrik för entreprenörer, men då måste den politiska kraften riktas mot att ta småföretagen genom lågkonjunkturen, skriver Pernilla Norlin.

Branschskolorna behövs

Det är fel att avsluta försöksverksamheten med branschskolor när arbetsmarknaden skriker efter yrkesutbildade.

Bistrare tider oroar företagare

Företagarnas nya undersökning Småföretagen och konjunkturläget tar tempen på farhågor och förväntningar under 2023 och indikerar att lönerevisionen blir en utmaning för många.

Ljuset i tunneln var tåget

Sverige har potential att bli en drömfabrik för entreprenörer, men då måste den politiska kraften riktas mot att ta småföretagen genom lågkonjunkturen, skriver Pernilla Norlin.

Branschskolorna behövs

Det är fel att avsluta försöksverksamheten med branschskolor när arbetsmarknaden skriker efter yrkesutbildade.

Bistrare tider oroar företagare

Företagarnas nya undersökning Småföretagen och konjunkturläget tar tempen på farhågor och förväntningar under 2023 och indikerar att lönerevisionen blir en utmaning för många.

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.