headphones newspaper video-player

Avtal & köp

Varje företagare ingår nästan dagligen olika typer av avtal. Det är en av de vanligaste formerna av juridiska handlingar och styr avtalsförhållandet.

Avtal

Ett avtal reglerar parternas överenskommelse men är inte alltid en fullständig reglering av villkor och påföljder. Exempel på avtalstyper är köp, hyra och pant. Vissa regler om avtal kan vara lagreglerade och tvingande, andra kan vara möjliga att göra enskilda överenskommelser om. Det kan uppkomma många tvistefrågor mellan parterna när det gäller ett avtal. 

Köprätt

Köprätten förtjänar att uppmärksammas extra eftersom den berör företag i så hög grad. 

Problemen vid köp handlar ofta om vad som avtalats mellan parterna och säljarens och köparens prestationer gentemot varandra. Kontraktsbrotten består ofta av säljarens eller köparens dröjsmål med varan eller betalning eller om det är fel eller brister på gods.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap