headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Kan vi hyra ut lokal trots pandemilagen?

Vad gäller för att hyra ut lokal till vänner och bekanta nu när pandemilagen införts?

Fråga:

Vi hyr ibland ut del av vår lokal till vänner och bekanta. De brukar använda den för att ha födelsedagsfester och andra festarrangemang. Kan vi fortfarande göra det med tanke på pandemilagen?

Svar från juristen:

Nej, ni får bara hyra ut lokalen till privata sammankomster om deltagarantalet är lägre än åtta personer. Om deltagarantalet blir fler än åtta personer kan ni som hyr ut lokalen bli skyldiga att betala vite.

De nya reglerna tar sikte på uthyrning av lokaler, områden eller andra utrymmen som sker inom ramen för yrkesmässig verksamhet. Även uthyrning av en buss eller en båt i syfte att hålla en tillställning eller liknande privat sammankomst omfattas. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel att en privatperson lånar ut sin bostad till en bekant. 

Privata sammankomster

Med privata sammankomster avses inte bara typiska festarrangemang såsom födelsedagsfester, bröllop och studentfester utan även middagar och andra liknande tillställningar omfattas av de nya reglerna. Styrelsesammankomster och bolagsstämmor påverkas inte av bestämmelserna.

Länsstyrelsen kan utfärda vite

Det är länsstyrelsen som har tillsyn över att reglerna följs. Vid tillsyn måste ditt företag lämna de upplysningar och handlingar som krävs för tillsynen. Om reglerna inte följs kan länsstyrelsen utfärda föreläggande vid vite för att få verksamhetsutövaren att följa reglerna. 

Avvakta

Om du vill hyra ut eller boka en lokal för större privata tillställningar bör du avvakta till reglerna ändras. Vidare bör du vara uppmärksam på vad som gäller för begränsningar, avbokningsvillkor med mera för de som du avtalar om uthyrning med.  

De nya reglerna för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 trädde i kraft den 10 januari 2021 och förväntas gälla till utgången av september 2021. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.