podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Kan vi hyra ut lokal trots pandemilagen?

Fråga: Vad gäller för att hyra ut lokal till vänner och bekanta med tanke på pandemilagen?

Fråga som var aktuell under pandemin

Restriktionerna för uthyrning av lokaler på grund av covid-19 upphörde att gälla den 9 februari 2022. Klicka på länken för att komma till våra andra juridiska FAQ:er om lokalhyra och fastighetsrätt

Om du är hyresvärd och behöver ingå hyresavtal eller ändra villkor, eller som hyresgäst säga upp din lokal kan du hitta gratis mallar från Företagarna här

Svar från juristen: Ja, ni kan hyra ut men för ett begränsat antal deltagare. Från och med den 19 januari 2022 sänktes tillåtet deltagarantal till 20 personer för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen. Ska lokalen användas för minnesstunder i samband med begravningsceremoni gäller istället deltagartak på 50 personer. Om deltagarantalet blir fler kan ni som hyr ut lokalen bli skyldiga att betala vite.

Reglerna tar sikte på uthyrning av lokaler, områden eller andra utrymmen som sker inom ramen för yrkesmässig verksamhet. Även uthyrning av en buss eller en båt i syfte att hålla en tillställning eller liknande privat sammankomst omfattas. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel att en privatperson lånar ut sin bostad till en bekant. 

Privata sammankomster

Med privata sammankomster avses inte bara typiska festarrangemang såsom födelsedagsfester, bröllop och studentfester utan även middagar och andra liknande tillställningar omfattas av de nya reglerna. 

Länsstyrelsen kan utfärda vite

Det är länsstyrelsen som har tillsyn över att reglerna följs. Vid tillsyn måste ditt företag lämna de upplysningar och handlingar som krävs för tillsynen. Om reglerna inte följs kan länsstyrelsen utfärda föreläggande vid vite för att få verksamhetsutövaren att följa reglerna. 

Avvakta

Om du vill hyra ut eller boka en lokal för större privata tillställningar bör du avvakta till reglerna ändras. Vidare bör du vara uppmärksam på vad som gäller för begränsningar, avbokningsvillkor med mera för de som du avtalar om uthyrning med.  

De nya reglerna för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 trädde i kraft den 19 januari 2022.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.