headphones newspaper video-player

Anställning

Som företagare behöver du känna till ett antal lagar och regler för att kunna rekrytera och säga upp personal. Företagarna har tipsen som hjälper dig genom djungeln.

Vilka regler som gäller beror på om ditt företag har tecknat kollektivavtal. Tänk på att du som arbetsgivare är lika bunden av kollektivavtalet oavsett om du tecknat ett så kallat hängavtal eller om du är medlem i en arbetsgivarorganisation.

Om man bortser från kollektivavtalen är det lagen om anställningsskydd (LAS) som till stor del reglerar anställningsförhållandet. LAS reglerar anställningar och upphörandet av anställningar.

Lagen ger även ramen för det skadeståndsansvar som kan komma ifråga om arbetsgivaren gör fel vid anställningens ingående eller upphörande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap