headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Anställning

Vanliga frågor och svar

Vilka regler som gäller beror på om ditt företag har tecknat kollektivavtal. Om man bortser från kollektivavtalen är det lagen om anställningsskydd (LAS) som till stor del reglerar anställningsförhållandet. LAS reglerar anställningar och upphörandet av anställningar.
 
Hittar du inte svar på din fråga nedan? Som medlem kan du alltid fråga våra jurister om du har frågor om anställning.