headphones newspaper video-player

Årets Företagare

Företagarnas prestigefulla utmärkelse delas ut i oktober varje år.

Lokala och regionala finaler pågår löpande under året - håll utkik i ditt närområde.

Partners 2020
Utställare 2020