podcast news play företagaren I media förmån faq
Anställningsskydd (LAS)

Så fungerar anställningsskyddet (LAS)

Lagen om anställningsskydd, LAS, begränsar arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. Under vissa förutsättningar ger den också tidigare anställda företrädesrätt till återanställning.

Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste ha saklig grund – antingen på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Oavsett vilken anledningen är för uppsägningen är måste arbetsgivaren ha prövat möjligheten till omplacering innan uppsägning sker.

Uppsägning av personliga skäl kan bli aktuellt om den anställde missköter sig allvarligt. Det kan till exempel gälla arbetsvägran, brottslighet eller olovlig frånvaro. Sjukdom är inte skäl för uppsägning – däremot kan varaktigt nedsatt arbetsförmåga, så att man inte kan utföra något egentligt arbete, betraktas som saklig grund för uppsägning.

Den vanligaste grunden för uppsägning är arbetsbrist. Det kan till exempel röra sig om att företaget går med förlust och man därför måste dra ned på antalet anställda.

I LAS finns regler om turordning, som styr i vilken ordning de anställda sägs upp – den generella principen är sist in, först ut.

I LAS finns regler om turordning, som styr i vilken ordning de anställda sägs upp – den generella principen är sist in, först ut. Om företaget har mindre än tio personer anställda får arbetsgivaren undanta högst två arbetstagare som anses ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten från turordningslistan.

Uppsägningstiden för den som säger upp sig från arbetet är enligt LAS en månad.

Grövre misskötsamhet eller brottslighet kan leda till att arbetstagaren blir avskedad. I sådana fall har den som blir avskedad inte rätt till någon uppsägning

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.