headphones newspaper video-player

Uppsägning

Vanliga frågor och svar

Det finns många regelverk och lagar som styr uppsägning av anställda. Som arbetsgivare behöver du känna till mycket av detta och vara väl förberedd, oavsett om du säger upp personen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Är du medlem rekommenderar vi dig att vid frågor kontakta våra jurister, utan kostnad.