headphones newspaper video-player

Uppsägning

Att säga upp en anställd är oftast ett svårt beslut som måste genomföras på rätt sätt och kräver kunskap och eftertanke.

Det finns många regelverk och lagar som styr uppsägning av anställda. Som arbetsgivare behöver du känna till mycket av detta och vara väl förberedd, oavsett om du säger upp personen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap