headphones newspaper video-player

Semester & ledighet

En anställd har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester. Som företagare med anställda behöver du ha bra koll på vad som gäller. Och hur du själv kan vara ledig som företagare.

En anställd har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester. Denna semester ska förläggas till perioden juni-augusti. Man kan förlägga semestern till annan tid om man avtalat det med den anställde, och viktigt att tänka på då är att göra det skriftligt.

Även utan avtal kan semestern förläggas till annan tid om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara till exempel att verksamheten är säsongsbunden.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap