För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Semesterlagen

Semesterlagen är en lag som ger den anställde rätt till 25 dagars semester varje semesterår. Den gäller alla anställda i privat, kommunal och statlig sektor, inklusive högre chefer. Semesterns syfte är att ge den anställde vila och rekreation.

Enligt semesterlagen har anställda rätt till betald ledighet. Semesterlönen baseras på den anställdas lön men innehåller även ett semestertillägg. Den anställda får alltså mer betalat under semestern än annars.

Kollektivavtal innehåller ofta regler om semester som ersätter eller kompletterar semesterlagens regler. Den anställde och arbetsgivaren kan också avtala om semesterrättigheter i individuella avtal. På arbetsplatser som inte har kollektivavtal gäller semesterlagens bestämmelser och eventuella individuella avtal om semester.

Läs i juridiska FAQ: Semester

Tvingande regler

Semesterlagens regler är till största delen tvingande. Detta innebär att arbetsgivaren och den anställde inte kan komma överens om regler som är sämre än semesterlagens regler – avtal med sämre förmåner är i de flesta fall ogiltiga. Däremot är det möjligt att komma överens om förbättrade förmåner.

Hela dagar

Enligt semesterlagen räknas all semesterledighet i hela dagar. Det betyder att det inte går att ta ut exempelvis en kvarts eller en halv semesterdag.

För anställda som i normalfallet arbetar måndag till fredag räknas varken helger, helgdagar eller stora högtider som midsommarafton, julafton eller nyårsafton som semesterdagar. Endast dagar som skulle ha varit arbetsdagar räknas in.

Läs även: De 11 vanligaste semesterfrågorna

Överskjutande dagar

Den som har rätt till mer än 20 dagars semester har möjlighet att spara överskjutande dagar under fem år och sedan exempelvis ta ut dem i en sammanhängande ledighet. Den maximala ledigheten kan då, enligt semesterlagen, bli 10 veckor.

Man kan som anställd bli skyldig att avbryta semestern och återgå till arbetet. Men i så fall krävs synnerliga skäl, som att de flesta på arbetsplatsen har blivit sjuka.

Om den anställda blir sjuk under sin semester så har den anställde rätt att ersätta semestern med sjukledighet.  

Om den anställda blir sjuk under sin semester så har den anställde rätt att ersätta semestern med sjukledighet.  Den anställde ska då kontakta arbetsgivaren så snart som möjligt. Reglerna kring sjukledigheten fungerar då på samma sätt som annars.

Ladda ner mall: Semester och övrig ledighet

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.