För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Det här är nytt i LAS från 1 oktober 2022

Publicerad 29 sep 2022
Flera viktiga ändringar i lagen om anställningsskydd börjar gälla den 1 oktober. Här kan du läsa hur de påverkar ditt företagande.
Checka av att du har koll på alla förändringar i LAS från den 1 oktober 2022.

Den 1 oktober sker flera förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa ska inte förväxlas med ändringarna i LAS som började gälla den 29 juni. Ändringarna i LAS från den 1 oktober bygger på överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter om att modernisera arbetsrätten.

Företagarnas juridiska rådgivning har i flera juridiska FAQ-artiklar beskrivit ingående vad olika delar av det nya regerverket innebär för dig som är företagare och har eller planerar att ha anställda. I den här artikeln finns länkar till dessa artiklar samlade på ett ställe.

Här får du reda på vad särskild visstidsanställning är, vad som menas med sakliga skäl för uppsägning, de nya undantagen från turordningsreglerna vid arbetsbrist, vad som menas med att heltid är huvudregeln, hur så kallad ”hyvling” av sysselsättningsgrad regleras och vad som gäller vid en tvist om ogiltighetsförklaring.

Särskild visstidsanställning

Anställningsformen allmän visstid upphör och ersätts av särskild visstidsanställning. Det innebär andra regler för företrädesrätt och kvalificeringstider för tillsvidareanställning. Dessa beskrivs i artikeln Anställningsformen allmän visstid ersätts av särskild visstidsanställning.

Lagändringen påverkar även hur man som arbetsgivare ska tänka kring inhyrd personal. Läs mer i artikeln Måste jag erbjuda inhyrd personal anställning?

Hur pågående allmänna visstidsanställningar som har inletts före den 1 oktober 2022 ska hanteras redogörs för i artikeln Vad gäller i övergången från allmän visstidsanställning till särskild visstidsanställning?

Sakliga skäl för uppsägning

Saklig grund för uppsägning ändras till sakliga skäl. Vad det betyder framgår av artikeln Vad betyder det i praktiken att saklig grund ändras till sakliga skäl?

Nya LAS om undantag från turordningsreglerna

Alla arbetsgivare får undanta tre personer från turordningslistan i en arbetsbristsituation. Hur reglerna ska tillämpas kan du läsa om i artikeln Hur många anställda får jag undanta från turordningen?

Däremot gäller särskilda övergångsregler för uppsägningar som ligger i gränslandet mellan den gamla och den nya lagstiftningen. Läs mer om dem i artikeln Vad gör man om en uppsägning ligger mellan gamla och nya LAS-reglerna?

Heltid om inget annat avtalats

Enligt de nya reglerna är heltidsanställning huvudregel om inget annat avtalats. Vad det innebär framgår av artikeln Kan jag ha kvar deltidsanställda efter ändringarna i LAS?

Nya LAS om ”hyvling”

Om du som arbetsgivare ändrar sysselsättningsgrad ska likadana tjänster men med lägre sysselsättningsgrad erbjudas till de anställda enligt turordning. Du kan läsa mer om det i artikeln Hur påverkar nya turordningsregler ändrad sysselsättningsgrad?

Nya LAS vid tvist om ogiltighetsförklaring

Om arbetstagaren väljer att ogiltigförklara en uppsägning – och ta ärendet till domstol – kommer anställningen ändå att avslutas efter uppsägningstiden, med undantag för fackliga förtroendemän. Vad det betyder framgår av artikeln Vad händer med uppsägningen om den går till domstol?

Denna ändring påverkar även i vissa fall den anställdes rätt till a-kassa. Läs vad det innebär i artikeln Blir anställd utan a-kassa om jag säger upp p.g.a. personliga skäl?

För att motverka att arbetsgivare säger upp utan att ha sakliga skäl för uppsägningen finns nya regler om skadestånd. Läs vad det betyder i artiklarna Hur påverkar nya skadestånd i LAS mitt företag? och Hur stora kan skadestånd bli i nya LAS?

Nya LAS-regler genom arbetsvillkorsdirektivet

Som nämndes inledningsvis har LAS ändrats ännu en gång i år, den 29 juni. Sommarens LAS-ändringar innebär att grupper som tidigare varit undantagna från en del bestämmelser i lagen nu omfattas av dem. Vilka de handlar om kan du läsa i Vilka arbetstagare omfattas av LAS?

Det har även införts nya krav på att ge arbetstagare information. Vad och hur beskrivs i artiklarna Vad innebär arbetsvillkorsdirektivet? och  Måste jag motivera visstid skriftligt?

Ytterligare en ändring är att arbetsgivare, med några undantag, uttryckligen förhindras att förbjuda sina anställda att under anställningen ha en annan anställning vid sidan av. Vad det innebär framgår av artikeln Kan jag förbjuda anställda att jobba med annat?

Bakgrunden till sommaren ändringar beskrivs i artikeln Har du koll på arbetsvillkorsdirektivet?

 

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.