podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Uppsägning: Så fungerar det

Vad gäller kring uppsägning? Det finns många regler att känna till. Här finns råd och fakta kring att säga upp anställda.
Att avsluta en anställning genom att säga upp någon är ett svårt beslut för en företagare att ta.

Att säga upp en anställd är ofta ett av de tyngsta besluten du behöver ta som arbetsgivare. Personalen är inte sällan den viktigaste delen av ditt företag och står ofta dig som ledare i ett mindre företag nära personligen också. Det är dessutom mycket som kan gå fel, och många regelverk som styr hur en uppsägning får gå till.

En anställning kan upphöra på flera sätt, bland annat genom att arbetstagaren säger upp sig, den tidsbegränsade anställningen upphör eller genom att arbetsgivaren tar initiativ till att avsluta en anställning.

Uppsägning från arbetsgivarens sida kan ske av personliga skäl eller, oftast, på grund av arbetsbrist. Ett avsked är en ovanligare företeelse som innebär att anställningen upphör utan att någon uppsägningstid.

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med någon kunnig på området innan du skrider till verket med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Är du medlem i Företagarna kan du kontakta våra jurister på rådgivningen utan kostnad. 

Juridisk rådgivning

Läsvärt om uppsägning:

Här är skillnaden mellan permittering, varsel och uppsägning

Viktiga fakta om uppsägningstid

Så fungerar anställningsskyddet (LAS)

Vem är nyckelperson? Så säger lagen!

Arbetsrätt

Mall uppsägning

Uppsägning - vanliga mallar

Vanliga frågor och svar om uppsägning:

Hur säga upp på grund av arbetsbrist?

Säga upp anställd som inte fungerar

Säga upp av personliga skäl?

Säga upp en visstidsanställd?

Säga upp anställda som har slöja?

Beräkna uppsägningstiden?

Förhandla med facket vid uppsägning?

Uppsägning för de som inte är med i facket?

Tjänstledighet och uppsägningstiden

Uppsägningen i en steg för steg-vägledning av juridisk expertis

rund_liselotteargulander150px.pngI Arbetsgivarhandboken hittar du djupgående texter skrivna av bland andra Företagarnas expert inom arbetsrätt Lise-Lotte Argulander. Som medlem har du tillgång till handboken utan kostnad. I kapitlet om anställningens upphörande går vi igenom steg för steg hur du ska göra som arbetsgivare.

Det handlar allt om beskrivningar av olika grunder för uppsägning, skäl till uppsägning av personliga skäl, turordningsregler och omplacering.

Vi går också in på arbetstagarens rättigheter under uppsägningstiden, tvåmånadersregeln och vad som gäller vid skriftlig varning. Dessutom går kapitlet in på hur du varslar och förhandlar med fackliga organisationer.

Anställningens upphörande

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.