För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad kan hindra en företagare att få a-kassa?

Finns det hinder för en företagare att få a-kassa?

Familjeföretagare - tänk på att...

A-kassan behöver alltid utreda huruvida du ska betraktas som företagare eller anställd i företaget. Oftast får du svara på en del frågor kring ägande, inflytande och fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar i verksamheten. Du kan behöva bifoga en kopia på aktiebok och eventuella överlåtelseavtal om du ägt något i företaget. Bedöms du vara företagare måste du antingen personligen skilja dig från verksamheten alternativt måste hela företaget läggas vilande, vilket innebär att ingen av de andra familjemedlemmarna får arbeta i det. Om du arbetat som anställd behöver ditt arbetsgivarintyg bestyrkas av revisor eller annan utomstående person med insyn i verksamheten.

Kompanjon – tänk på att...

Om du äger en del i ett företag kan du inte beviljas ersättning om du har din del kvar och din kompanjon fortsätter att bedriva verksamhet. Företaget är inte vilande och du personligen måste skilja dig från verksamheten genom att exempelvis avyttra aktieandelar, avregistreras ur styrelsen. Om ni är flera kompanjoner som blir arbetslösa, lämna gärna fullmakt till SMÅA så att vi kan använda samma intyg för flera av er, på så vis slipper ni skicka in samma intyg.

Kundavtal som inte kan brytas – tänk på att…

Om en verksamhet ska anses vara vilande får inga pågående avtal finnas. Om avtalen pausats tillfälligt, exempelvis på grund av pandemin, behöver du bifoga ett intyg från kunden som styrker att avtalet för närvarande är pausat/lagt på is.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.