headphones newspaper video-player
Finns det hinder för en företagare att få a-kassa?

Vad kan hindra en företagare att få a-kassa?

Familjeföretagare - tänk på att...

A-kassan behöver alltid utreda huruvida du ska betraktas som företagare eller anställd i företaget. Oftast får du svara på en del frågor kring ägande, inflytande och fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar i verksamheten. Du kan behöva bifoga en kopia på aktiebok och eventuella överlåtelseavtal om du ägt något i företaget. Bedöms du vara företagare måste du antingen personligen skilja dig från verksamheten alternativt måste hela företaget läggas vilande, vilket innebär att ingen av de andra familjemedlemmarna får arbeta i det. Om du arbetat som anställd behöver ditt arbetsgivarintyg bestyrkas av revisor eller annan utomstående person med insyn i verksamheten.

Kompanjon – tänk på att...

Om du äger en del i ett företag kan du inte beviljas ersättning om du har din del kvar och din kompanjon fortsätter att bedriva verksamhet. Företaget är inte vilande och du personligen måste skilja dig från verksamheten genom att exempelvis avyttra aktieandelar, avregistreras ur styrelsen. Om ni är flera kompanjoner som blir arbetslösa, lämna gärna fullmakt till SMÅA så att vi kan använda samma intyg för flera av er, på så vis slipper ni skicka in samma intyg.

Kundavtal som inte kan brytas – tänk på att…

Om en verksamhet ska anses vara vilande får inga pågående avtal finnas. Om avtalen pausats tillfälligt, exempelvis på grund av pandemin, behöver du bifoga ett intyg från kunden som styrker att avtalet för närvarande är pausat/lagt på is.

Mer artiklar

Företagare & a-kassa

Här samlar vi FAQ om vad som gäller för dig som är företagare och behöver ansöka om a-kassa . Här...

Mer om a-kassa
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.