headphones newspaper video-player

Offentlig upphandling

Juridisk FAQ

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader. Det är själva inköpsproceduren som kallas offentlig upphandling.

Läs också:

Kunskap och fakta  om offentlig upphandling

Vårt politiska arbete inom offentlig upphandling

Juristerna svarar på vanliga frågor om offentlig upphandling:

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap