För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Korta fakta om skatter för företagare

I den här artikeln förklarar Företagarnas jurister mer om begrepp som mervärdesskatt (moms), arbetsgivaravgifter, egenavgift, f-skatt, inkomstskatt, 3:12 och ombudskostnader.
Det finns många begrepp du som företagare behöver känna till. Foto: Shutterstock

Mervärdesskatt (moms)

Alla företag som bedriver momspliktig ska vara registrerade för moms och deklarera och betala in momsen antingen en gång per år, en gång per kvartal eller en gång per månad. Mervärdesskatten (moms) är ingen kostnad för företaget utan företaget får dra av den moms som företaget betalar.

En del företag är inte skattskyldiga för moms och de får normalt då inte heller dra av momsen och andra företag har blandad verksamhet som gör att de bara ska ta ut moms på viss omsättning och inte får dra av momsen för utgifter för den momsfria verksamheten.

Läs även: Så redovisar du och betalar moms som företagare. 

Arbetsgivaravgift och preliminärskatteavdrag för anställda

Har företaget anställda ska det vara registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket och varje månad lämna arbetsgivardeklaration som redovisar bl.a. utbetalda löner, avdragen preliminärskatt och hur mycket arbetsgivaravgifter som ska betalas.

Ett företag betalar arbetsgivaravgift på den ersättning för arbete som företaget betalar till anställda. Arbetsgivaravgiften finansierar socialförsäkringarna som t.ex. sjukpenning och föräldrapenning och den allmänna pensionen.

Är du anställd av ditt eget AB och får lön m.m. ska bolaget betala arbetsgivaravgift och dra preliminärskatt.

Verktyg: Räkna ut kostnden för en anställd

Egenavgift

Om du har en enskild firma ska du betala egenavgift och den beräknas slutligt i samband med inkomsttaxeringen.

F-skatt

F-skatt är preliminärskatt för företag och enskilda näringsidkare. Företag ska vara godkända för F-skatt för att kunderna inte ska behöva göra preliminärskatteavdrag för de tjänster företaget utför.

Läs mer om F-Skatt

F-skatt 
Betala rätt F-skatt?

Inkomstskatt

Om du har ett aktiebolag betalar företaget bolagsskatt på vinsten och du betalar inkomstskatt på den lön och utdelning som du får från aktiebolaget.

Om du har en enskild firma eller är bolagsman i handelsbolag ska du ta upp de del av företagets resultat som inkomst av näringsverksamhet.  Beräkningen av den skatterättsliga vinsten bygger på redovisningsreglerna men det finns vissa specialregler.

Fåmansföretagarreglerna (de s.k. 3:12-reglerna)

Utdelning från eller vinst vid försäljning av andelar i fåmansföretag kan beskattas både som inkomst av kapital och som inkomst av tjänst. Hur fördelningen ser ut beror på flera faktorer. En del av utdelningen kan bli beskattad till 20 procent (2/3 av den ordinarie skatten på kapitalinkomster).

Den delen styrs av hur högt det s.k. gränsbeloppet är, som kan räknas ut enligt två metoder: schablonbelopp (förenklingsregeln) eller lönebelopp (huvudregeln).

Verktyg: Räkna ut 3:12 

Ombudskostnader

Huvudregeln är att företagaren och företaget ska kunna föra sin egen talan mot Skatteverket. Det är därför bara när företaget eller företagaren vinner mot Skatteverket i domstol eller i undantagsfall som företagaren eller företaget får ersättning för sin ombudskostnader.

 Läs också: Juridisk FAQ - Vanliga frågor och svar om skatter

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.