podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Så räknar du ut semesterlön till anställda med korttidspermittering

Publicerad 15 mar 2021
Undrar du hur korttidsarbete påverkar semesterlönen för dina anställda? Här får du svaren.

Semesterreglerna kan sätta myror i huvudet på de flesta småföretagare. Om du dessutom har korttidspermitterat personal på grund av pandemin kan det kännas som att sätta sig i en myrstack. Som tur är finns det hjälp att få.

− När vårblommorna börjar slår ut i rabatterna kommer uppsvinget i samtal om semester till oss på rådgivningen, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Vanliga regler under korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att de anställda minskar arbetstid och lön tillfälligt och att kostnaden för nedgången delas mellan arbetsgivaren, den anställde och staten.

Det många företagare undrar – utöver vanliga semesterfrågor – är hur de ska räkna ut semesterlönen för anställda som är korttidspermitterade. Olika besked från Tillväxtverket i fjol och ett nytt regelverk för korttidsarbete som ersätter det som infördes under början av pandemin gör att många vill vara säkra på att de inte missat några turer eller missuppfattat några bestämmelser.Karin B rund.png

− Semesterlönen beräknas fortfarande enligt vanliga regler. Stödet för korttidsarbete ändrar inte uträkningen. Vad det hela landar i beror på om företaget tillämpar sammalöneregeln eller procentregeln, säger Karin Berggren.

Korttidsarbete upphör i juni

Enligt de beslut som riksdag och regering fattat gäller stödet för korttidsarbete till och med juni månad. Det betyder att korttidsarbetet upphör mitt under semesterperioden. Det medför en del frågor som är bra att känna till när du som arbetsgivare ska lägga ut semestrar i år. Läs mer om dem i vår artikel ”Inget korttidsstöd när anställda har semester.”.

Två sätt att räkna ut semesterlön enligt semesterlagen

I korthet innebär sammalöneregeln för att räkna ut semesterlön att du inte gör något löneavdrag för semesterdagen och räknar ut ett semestertillägg med 0,43 procent av månadslönen per semesterdag. Om du i stället tillämpar procentregeln innebär det att semesterlönen är tolv procent av arbetstagarens totala intjänade lön under intjänandeåret. I artikeln ”Hur räknar jag ut semesterlön till mina anställda?” kan du läsa mer om de båda reglerna och ta del av räkneexempel.

− En arbetsgivare kan välja att ha generösare semesterregler. Det kan även finnas andra regler i kollektivavtal som arbetsgivaren ska följa, säger Karin Berggren.

Korttidsarbete och semesterlön vid sammalönereglen

Den lägre lönen påverkar semesterlönen direkt i företag som tillämpar sammalöneregeln. I och med korttidsarbete får ju den anställde tillfälligt lägre lön i och med att hen arbetar kortare tid. Det innebär att den aktuella och lägre lönen vid tidpunkten den anställde tar ut semester ligger till grund för den semesterlön som betalas ut.

Korttidsarbete och semesterlön vid procentregeln

Enligt procentregeln är semesterlönen tolv procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret. Intjänandeår och semesterår är inte samma sak. Den semesterlön som de får under semestern i år baseras på den semesterlön de tjänade in under intjänandeåret i fjol. Det betyder i sin tur att den lägre lönen på grund av korttidsarbete i år kommer att påverka den semesterlön de får under nästa år.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.