podcast news play företagaren I media förmån faq
Frågorna är ställda av företagare i samband med Live om arbetsrätt 27 mars. Foto: Shutterstock

Korttidsarbete och krispaket - 38 frågor får svar

Får en korttidspermitterad ta annat jobb under tiden? Omfattas provanställda? Från 7 april kan du ansöka om stödet för korttidsarbete!

Vill du veta det grundläggande om korttidsarbete/korttidspermittering? Börja gärna med vår FAQ: Vad är korttidspermittering?

Frågorna som tas upp i den här artikeln är ställda av företagare i samband med Live om arbetsrätt 27 mars.

Svaren är skrivna av Företagarnas jurister därefter vilket gör att svaren speglar det som vi visste vid publiceringsdatum. Var som alltid därför medveten om att förutsättningar och regler kan ha ändrats när du läser detta.

Vad gäller för ägare?

Vad är det som gäller för oss ägare när det kommer till permittering? Och om vi permitterar våra anställda till 60 procent eller 40 procent, kan man be sina anställda att jobba mer än dessa procent då de trots allt får 92,5 procent av lönen? 

Svar:

Nej det går generellt inte. Däremot kan man avtala på nytt från 60 procent permittering till 20 procent exempelvis om behovet ändras. 

Måste alla arbetstagare ha samma permitteringsgrad?

Måste alla anställda gå ner lika mycket eller är det ifall inget kollektivavtal finns? 

Svar:

Stämmer, det är om företaget saknar kollektivavtal, annars gäller det som står i kollektivavtalet. 

Hur många omfattas?

Var ansöker man om sänkt arbetsgivaravgift? Vi är 10 anställda, omfattas alla då? 

Svar:

Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. Nedsättningen är tänkt att gälla för max 30 anställda och beräknas på max 25 000 kr. Arbetsgivare kan redan i den arbetsgivaredeklaration som ska lämnas in i april kryssa ruan för växa-stöd för dessa och ska då bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Oro för lån och anstånd på skatt?

Jag har hört en oro från många beträffande lånen baserade på skatten. Hur kan man tänka?

Svar:

Många känner en oro beträffande anståndet med skatt som regeringen har föreslagit. Detta är förståeligt eftersom det är precis som du skriver tal om ett lån från staten för 3 mån inbetalad skatt, som sen ska betalas tillbaka senast 12 månader senare. 

Företrädare för juridiska personer kan under vissa förutsättningar bli betalningsskyldiga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter. Skatteverket ansöker om betalningsansvar i förvaltningsdomstol. Detta kallas för företrädaransvar och kan inträda om skattebetalningar inte sköts. Skatteverket har dock gått ut i ett ställningstagande och klargjort att de som huvudregel inte kommer åberopa företrädaransvaret när det gäller denna nya typ av anstånd. 

Sjuklön för enmansföretagare?

Om en enmans företagare blir sjuk av coronaviruset måste denne stå för sjuklönekostnaden under 14 dagar eller finns något stöd? Skiljer det något mellan AB och enskild? 

Svar:

Ja, ditt aktiebolag kommer att få kompensation från staten för sjuklönen för april och majDen som har enskild firma kommer att kunna  sjukpenning från Försäkringskassan för de första 14 dagarna även om företagaren har anmält längre karens. 

Stöd till företagare i riskgrupp?

En ensamföretagare i enskild firma som är i riskgrupp som har en verksamhet som innebär utbildning och måste stoppa hela verksamheten. Finns något stöd till en sådan person? 

Svar:

Det finns många olika stöd som kan ses över för er del. Just stöd för korttidsarbete går dock tyvärr inte att ansöka om för sig själv i sin egen enskilda firma. Här finns mer info för dig som enmansföretagare.

Häva korttidsarbete för alla?

Om man skriver avtal med 70 procent och sedan får in uppdrag som gör att en medarbetare kan gå i arbete och det därmed är ca 65 procent som skulle vara korttidspermitterade - vad händer då? Måste man häva korttidspermitteringen eller ta uppdraget? 

Svar:

Då får du försöka få till det uppdraget genom att ändra arbetstidsminskiningen för alla deltagande genom nya avtal om korttidsarbete med en lägre arbetstidsminskning eller helt avstå från stödet den månaden. 

När får man inte del av nedsättningen?

Finns något som gör att man inte får del av arbetsgivarnedsättningen (förutom antalet anställda) Exempelvis beroende på bransch eller annat. 

Svar:

Nedsättningen gäller endast lön eller annan ersättning upp till 25 000 kronor per månad och anställd. Om månadslönen för den anställde är högre än så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften, och löneavgiften, på den del som överstiger 25 000 kronor. Stödet gäller dock oavsett vilken anställningsform den anställde har. I dagsläget finns inget förtydligande kring om det endast gäller vissa branscher. 

Arbetsgivaravgiften över 65 år?

Vad händer med arbetsgivaravgiften för personal som är över 65år? Vi betalar ju inget i ålderspension för en person över 65. Blir det noll i kostnad då? 

Svar:

Det är riktigt att ni som arbetsgivare enbart betalar ålderspensionsavgiften för anställda födda åren 1938-1954. Det innebär att ni redan har nedsättningen för dem, även för lönedelar över 25 000 kr per månad. Om arbetsgivare har anställda födda 1937 eller tidigare så betalas inga arbetsgivaravgifter. 

Vilken lön räknar man permitteringsgraden på?

När man går ner på 60 % av lönen. Vad baserar sig detta på för lön? Är det föregående års snittlön? eller 3 senaste månaders? Med tanke på att vi små företagare tar ut olika beroende på hur varje månad har varit.

Svar:

Enligt reglerna om korttidsarbete går den anställde ned i arbetstid med 60% men behåller 92,5% av sin ordinarie lön. Om lönen har varierat kommer stödet som mest att kunna baseras på en lön som motsvarar lönen under den s.k. jämförelsemånaden d.v.s. 3 månader före arbetsgivaren blev godkänd för stödet. 

Sänka arbetstid för de som inte omfattas?

En person som är nyanställd ryms ju inte inom ramen för korttidsarbete. Måste den personen också gå ner till 40% arbetstid då? 

Svar:

Nej, inte för den personen som du inte söker stöd för om du inte avtalat om annat. Arbetstidsförkortningen måste vara lika för alla anställda som omfattas av stödet, om du inte har kollektivavtal. Har du kollektivavtal, läs avtalet vad som gäller. 

Får korttidspermitterad ta annat jobb?

Har korttidspermitterat personalen och nu kommer frågan om de tar jobb inom hemtjänsten. Ska hon då söka tjänstledigt den tid hon arbetar på annan plats? 

Svar:

Under premissen att frågan är ställd för situationen att ni inte har kollektivavtal, så länge hon arbetar extra utanför sina ordinarie arbetstider (oftast den schemalagda arbetstiden som arbetstagaren arbetar), det inte handlar om konkurrerande verksamhet och vederbörande kan inställa sig till full sysselsättning vid uppsägning av avtalen om korttidsarbete, ser jag inget hinder för det. 

Noll i arbetsgivaravgift efter 65?

Vad händer med arbetsgivaravgiften för anställd som är över 65 år. De betalar vi ju inte ålderspensionen för. Vilket är avgiften de faktiskt behåller ju. Blir det noll i arbetsgivaravgift för personal som är över 65 år? 

Svar:

Det är riktigt att ni som arbetsgivare enbart betalar ålderspensionsavgiften för anställda födda åren 1938-1954. Det innebär att ni redan har nedsättningen för dem, även för lönedelar över 25 000 kr per månad. Om arbetsgivare har anställda födda 1937 eller tidigare så betalas inga arbetsgivaravgifter. 

Provanställda och korttidsarbete/korttidspermittering?

Omfattades provanställda (i detta fall har medarbetaren varit anställd i 4 mån) av kollektivavtalet och korttidsanställning? 

Svar:

Arbetsgivaren ska innan man söker om stöd för korttidsarbete ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att arbetsgivaren ska ha sagt upp alla konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda som inte är verksamhetskritiska, där räknas även provanställda.

Kan man kombinera korttidspermittering och sänkt arbetsgivaravgift?

Hur ser kombinationen mellan korttidpermittering och det nya förlaget om sänkt arbetsgivaravgift ut, alltså kan de kombineras? 

Svar:

Ja det går att göra.

70 procent - personer eller arbetstid?

70 procent av de anställda behöver ha avtalat om korttidsarbete för att det ska gälla, vid ej kollektivavtal. Pratar man då om antalet personer eller totala arbetstiden? Vi själva har 2 på 40 timmar, en på 32 timmar och två på 10 timmar. 

Svar:

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. 

Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på det och om du har 10 anställda ska 7 anställda gå med på korttidspermitteringen. Det är bara de anställda som skulle kunna omfattas av stödet som ska tas med i beräkningen. 

Olika driftsställen - olika permitteringsgrad?

Om man har olika driftsställen, då kan man ha olika permitteringsgrad. Rätt uppfattat? 

Svar:

Ja, men regeln gäller att 70 procent på den driftsenheten behöver teckna avtalet (om du saknar kollektivavtal).

Mer flexibelt med kollektivavtal?

Vad är anledningen till att vi med kollektivavtal får mer flexibelt än dom utan när det gäller permitteringen? 

Svar:

Det är en del av den svenska modellen i arbetsrätten att mycket av lagstiftningen är så kallat semidispositiv. Det innebär att de som har kollektivavtal kan för vissa regler avtala om andra regler eller justeringar av lagens regler, medan de utan kollektivavtal måste följa regeln som den står i lagen. 

Hur många procent blir nedsättningen?

Vet man i dag 27 mars hur många procent nedsättningen av arbetsgivaravgiften blir? 

Svar:

Detta handlar om allt utom ålderspensionsavgift som fortfarande ska betalas, d.v.s. 10,21 procent istället för fulla arbetsgivaravgift på 31,42 procentNedsättningen kommer gälla max 30 anställda och beräknat på max 25 000 kr i månadslön. 

Omfattas enskild firma med anställda?

Enskilda firmor med anställda utom familjen, omfattas dessa? 

Svar:

Ja, för anställda utom familjen kan du söka stöd. Ägaren och ägarnas familjemedlemmar i enskild firma kunde först inte omfattas av stödet. Nu i efterhand har detta ändrat genom riksdagens beslut där de gick på finansutskottets linje och tog bort familjeundantaget. 

Detta innebär att stödet kan utbetalas även för barn och syskon numera. Eftersom en make/maka inte uppbär lön från enskild firma utan får en del av inkomsten av näringsverksamhet och därför inte fått lön jämförelsemånaden som det betalats arbetsgivaravgifter på blir det svårt att få stöd för den lönen.

Avtal även vid kollektivavtal?

Måste man skriva avtal med de anställda (mallen från Tillväxtverket) även om man har kollektivavtal? 

Svar:

Nej, inte om du kan lösa frågan med din kollektivavtalspart. 

Kombinera?

Kan man kombinera permittering och slippa arbetsgivaravgiften? 

Svar:

Som vi skrev ovan, stödnivåerna påverkas inte av nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Ej heller påverkas de av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift även med gällande regler. 

Vad baseras stödet för korttidsarbete på?

Vad baseras stödet på, är det ett snitt på ett år vad man tagit ut i lön? Och såklart vilken procent man permitteras!

Svar:

Stödet baseras på vilken ordinarie lön och vilken närvaro den anställde haft för den månaden arbetsgivaren söker stöd för, det vill säga stödmånaden. Beträffande varierande lön som provisionsbaserad lön kommenterar Tillväxtverket det såhär: 

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete.

Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med. 

Söka från maj?

Om man anställdes i februari, kam man då ansöka från maj? 

Svar:

Ja, om arbetsgivaren blir godkänd för stöd vid korttidsarbete i maj. För då är jämförelsemånaden februari. Kom dock ihåg att arbetsgivaren måste ha vidtagit andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. 

Vad är en driftsenhet?

Vad är en driftsenhet? Är det alla på ett bolag eller kan det vara delar av ett bolag? 

Svar:

En driftsenhet är normalt all verksamhet som bedrivs på samma adress eller ort. Säg en fabrik eller ett kontor. Det är dock inte per avdelning som ofta är en missuppfattning.  

Vem står för löner över taket?

Vem står för löner över tak 44 000? 

Svar:

Det gör arbetsgivaren, men ni kan ha avtalat om annat i den enskilda överenskommelsen med den anställde om korttidsarbete. Detta förutsätter att det är en frivillig överenskommelse om att gå ner i lön och att denna ingås i samband med att permittering blir aktuell. 

Timanställda och korttidsarbete?

Omfattas timanställda? 

Svar:

Arbetsgivaren ska innan man söker stöd för korttidsarbete ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att arbetsgivaren ska ha sagt upp alla konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda som inte är verksamhetskritiska.

Hur påverkar extrapersonal stödet?

Företaget har kollektivavtal och har förhandlat med facklig organisation om korttidsarbete med 60 procent med samtliga tillsvidareanställda.

Vidtagna åtgärder är att inte använda f-skattare samt intermittent anställd personal. När/om medarbetare blir sjukskrivna och arbetsgivare behöver ta in extra personal. Går det då att använda f-skattare eller vikarie utan att riskera att inte få stöd från Tillväxtverket? 

Svar:

På den punkten är reglerna ännu oklara (6/4). Ett preliminärt svar blir därför att risken för uteblivet stöd är betydande. 

Om man via eget godkänt avtal har korttidspermitterat 20 procent, betyder det att sjukskrivna ska gå ner 20 proent från sin tid? 

Kombinera korttidspermittering och sjukskrivning?

Korttidspermittering och sjukskrivning kan det "kombineras"? 

Svar:

Ja, även heltidssjukskrivna kan omfattas av korttidsarbete. Men deras sjukpenninggrundande inkomst (SGI)  är skyddad så den beräknas på ordinarie lön. Hur Försäkringskassan kommer att bedöma rätten till sjukpenning för deltidssjukskrivna som omfattas av korttidsarbete vet vi inte. 

Kombinera för samma driftsenhet?

Kan man kombinera korttidspermittering och sänkt arbetsgivaravgift för samma driftsenhet? Kan en driftsenhet som sluter en överenskommelse om korttidspermittering samtidigt nyttja lättnaden av arbetsgivaravgifter? 

Svar:

Ja, på båda frågor.

Förslag eller beslut?

När jag skulle sjukanmäla en anställd så stod det att de nya reglerna inte gällde ännu. dvs jag skulle dra av en karensdag, jag skulle betala de första 14 dagarna. Varför säger Magdalena att degett dessa stöd sedan förra veckan?

Svar:

Det har florerat mycket förslag i media så ibland har det förståeligt nog varit svårt att urskilja vad som varit förslag och vilka regler som trätt i kraft. Arbetsgivare betalar ut sjuklönen som vanligt med ett karensavdrag. Den anställde ansöker om sjukpenning för första dagens sjukfrånvaro från Försäkringskassan.  

Arbetsgivaren får ersättning för hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har haft april-maj 2020. Arbetsgivaren redovisar utbetald sjuklön i arbetsgivardeklarationen och får kreditering av sjuklönekostnaden på skattekontot. Det ska inte finnas något tak för ersättningen. 

Sänkas eller tas bort - arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifterna ska de sänkas eller tas bort helt? Otydlig information. Är det lån eller tas de helt bort de 4 mån? Pensionspeng? Betalas det in av staten eller blir det ett "tapp" på 4 mån?

Innan krisen kämpade jag med mitt företag, ekonomin var dålig, aktiekapitalet var förbrukat men det var på väg att lösa sig med råge, ett jättelyft pga. nya kontrakt. Sedan förändrades allt. Får jag någon hjälp i krisen eller står jag utanför? Lån, uppskjutna skatter, korttidspermittering förutsätter alla stabil ekonomi innan krisen. 

Svar:

Arbetsgivaravgifterna sänks så att bara ålderspensionsavgiften betalas. Det är en riktig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för max 30 anställda, och för högst 25 000 kr. Då ålderspensionsavgiften betalas så tjänar du in till den allmänna pensionen som vanligt. 

En utav förutsättningarna för korttidsarbete är att man inte är på obestånd eller borde upprättat kontrollbalansräkning nära arbetsgivaren ansöker. 

Behöva ändra korttidspermitteringnivå?

Om man väljer att nyttja möjligheten till korttidspermittering så säger förutsättningarna (om man inte har kollektivavtal) att minst 70% behöver godkänna och nyttja överenskommelsen om korttidspermittering.

Så långt har vi läst oss till och förstått. Vad händer då om man kommer överens med exakt 70% av medarbetarna och sedan kommer det in ett uppdrag som en av konsulterna skulle kunna gå ut på som skulle innebära att man kommer under ”70%-spärren” – behöver man då välja mellan att avbryta korttidspermitteringen för den driftsenheten eller ta uppdraget?

Eller kan man låta en person gå upp på heltid och resterande kvarstå på korttidsjobb trots att det då är mindre än 70% som använder överenskommelsen. 

Svar:

Det ska vara minst 70 procent som deltar varje stödmånad för att stödet ska kunna betalas. Om stödet betalats ut utan att ni uppfyller kraven blir ni återbetalningsskyldiga efter avstämningen. 

Vad gäller för löner över taket?

Att högsta beräkningsgrund för stödet är 44000:-/ månad är tydligt. Men vad gäller för en person som tex har 54000:- i lön, hur ska arbetsgivaren räkna de överskjutande 10000:-? Om det är 40% arbetstid som gäller, är det då 10000, 10000*0,925 eller 10000*0,4 som ska betalas? 
Och en annan fråga- hur ska provision räknas för personer som har (en bra) fast lön + provision? 

Svar:

Om ni inte kommer överens om något annat ska det vara samma lägre lön för lönedelar över 44 000 kr som för under. Den anställde och arbetsgivaren kan dock komma överens och avtala om en lägre lön. 

Provisionsdelar skall beaktas tre månader bakåt i tiden. 
 

Arbetstidsförkortning i motsvarande grad?

Kan jag använda mig av arbetstidsförkortning i motsvarande grad utifrån de uppdrag jag direkt tappat pga Coronakrisen. Dvs om de beräknas motsvara 40% bortfall kan jag ansöka om motsvarande ersättning för korttidsarbete? 

Jag behöver växla upp, och vill ha hjälp med underleverantörsavtal /behovsanställning . Min konkreta fråga är kan man som egenföretagare fakturera sin uppdragsgivare om man godkänner en behovsanställning ? Jag vill behovsanställa, men de flesta vill ha underleverantörsavtal. För och nackdelar? 

Svar:

Du kan ansöka om stöd för den andel av ordinarie arbetstid som du går ned i arbetstid med 20, 40 eller 60%. Så om arbetstiden minskar med 40% p.g.a. av e uppdrag som fallit bort kan du göra som du beskriver. 

När det gäller följdfrågorna bör du som är medlem prata med oss jurister på Företagarnas rådgivning telnr 0771-454545. 

Får jag sparka chefen istället för mig? 

Vad gäller?

Svar:

Det är ytterst styrelsen som beslutar om verksamhetens löpande förvaltning. Styrelsen kan delegera till lämplig person, t.ex. dig om du inte är styrelsen, att besluta om vem som ska sägas upp. 

Vad krävs för att få korttidspermittering?

Vad krävs för att få korttidspermittering beviljad av Tillväxtverket? Alltså, vilka bevis krävs från oss företagare? 

Du kan ansöka om godkännande för stödet vid korttidsarbete tidigast den 7 april 2020. Enligt den information vi fått kommer Tillväxtverket att ha en enkel, automatiserad process för godkännande och sedan göra stickprovskontroller i efterhand.  

Låna ut permitterad personal?

Hur löser man praktiskt om man permitterat 60 % och något annat företag vill ”låna” den personen för sitt företag?

Svar:

Här beror det lite på hur du menar. Menar du att ditt bolag ska ”lånas ut”, måste du avbryta permitteringar eller komma överens om ny kortidspermittering. 

Menar du om den anställda ska jobba extra, ser vi inte något problem med det så länge det inte handlar om konkurrerande verksamhet, är utanför ordinarie arbetstid och den anställde kan inställa sig när arbetsgivaren säger upp avtalet om korttidsarbete. 

Frågorna ovan är ställda av företagare i samband med Live om arbetsrätt 27 mars. Svaren är skrivna veckan därefter vilket gör att svaren speglar det som vi visste då, var medveten om att förutsättningar och regler kan ha ändrats när du läser detta.

Hur betalas pengarna ut?

Fråga ställd och besvarad 17 april:

Jag ansökte första dagen till Tillväxtverket. Om man inte hinner få besked innan lönen till personalen skall betalas ut. Hur skall jag agera då? Hur skall man agera med löneutbetalningen då? Skall jag betala ut full lön trots enbart 60 procent arbetad tid (jag ansökte om 40 procent permittering)? Skall jag betala ut 60 procent av lönen bara då jag inte fått beskedet ännu och att de inte arbetat mer?

Skall jag utgå ifrån att jag får ett positivt besked senare och betala ut 94 procent av lönen? Om jag nu inte får igenom permitteringen. Får jag tillgodoräkna den tiden de tagit på sig då jag i stället säger upp personalen?

För inte skall jag väl bli drabbad så? Rekommenderar ni mig att säga upp personalen ändå fast jag inte fått besked ännu? Dvs som säkerhetsåtgärd. Eller hur tycker ni jag skall agera?

Svar:

Ja, du ska betala ut lön enligt ditt företags avtal med den anställde, eller kollektivavtalet, om korttidsarbete. Sedan kommer ditt företag som arbetsgivare att få stödet utbetalat från Tillväxtverket under förutsättning att ditt företag godkänns som arbetsgivare för stödet.

Med andra ord så är det ditt företag som arbetsgivare som bär risken ifall det inte blir något stöd till permitteringen.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.