headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Uppfinningar

Världens största och mest revolutionerande uppfinningar och lösningar har alltid skapats av enskilda driftiga och dedikerade människor.

Sverige räknas som ett av världens mest innovativa länder och antalet nyregistrerade företag ökar för varje år. Trots detta är det få innovativa idéer som omvandlas till business. De senaste tio åren har antalet registrerade patent minskat. 

Uppfinnare blir oftast förbisedda i det offentliga systemet för finansiering med lån och bidrag för innovation, till förmån för etablerade större företag. Därför är det viktigt att stärka uppfinnares nätverk, tillgång till finansiering och affärskontakter. För att göra det samarbetar vi med Svenska Uppfinnareföreningen som är ett anslutet branschförbund till Företagarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap