headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Immaterialrätt

Vanliga frågor och svar

Immaterialrätt reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, till exempel patent, varumärken och upphovsrätttill litterära och konstnärliga verk.

Hittar du inte svar på din fråga nedan? Som medlem kan du alltid fråga våra jurister om du har frågor.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap