headphones newspaper video-player

Obestånd och konkurs

När företaget inte kan betala fakturorna i tid är företaget på obestånd.

Är obeståndet inte tillfälligt kan det leda till att antingen företaget eller någon av fordringsägarna ansöker om att företaget ska försättas i konkurs.Om det bara är ett tillfälligt problem med kassaflödet ska företaget inte försättas i konkurs.

 

Konkursförvaltare

Det är konkursförvaltaren som under konkursen bestämmer hur verksamheten ska avvecklas m.m. Under konkursen kommer alla tillgångar användas för att betala för konkursen (bl.a. konkursförvaltarens arvode) och företagets skulder. I första hand betalas de skulder som konkursboet har (s.k. massafordringar), sedan de prioriterade fordringsägarna som har förmånsrätt (t.ex. pant eller företagshypotek) och resten fördelas på alla oprioriterade fordringsägare. Oprioriterade fordringsägare, d.v.s. de utan förmånsrätt, kanske bara får en liten del eller inget av sin fordran betald. Efter att konkursen avslutats är den juridiska personen likviderad.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ till konkurs om företaget efter viss skuldavskrivning eller anstånd med betalningarna kan fortsätta en ekonomiskt sund verksamhet ofta efter vissa omstruktureringar. Både vid konkurs och företagsrekonstruktion kan anställda, men inte företagare, få obetalda löner, uppsägningslön m.m. betald via den statliga lönegarantin helt eller delvis. Även om företaget fortfarande kan betala sin skulder i tid kan halva aktiekapitalet vara förbrukat och då ska reglerna om kontrollbalansräkning m.m. följas för att styrelsen för bolaget ska undvika personligt betalningsansvar.

Vem går i borgen?

Vi ska belåna en faktura och har fått ett dokument om borgen. Man kan skriva borgensman med organ...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap