headphones newspaper video-player

Konsumenttjänstlagen

Situationer där ett företag utför en tjänst åt en konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Du får inte avtala sämre villkor för konsumenten än de som finns reglerade i konsumenttjänstlagen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap