headphones newspaper video-player

Konsumenttjänstlagen

Vanliga frågor och svar

Situationer där ett företag utför en tjänst åt en konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Du får inte avtala sämre villkor för konsumenten än de som finns reglerade i konsumenttjänstlagen.

Hittar du inte svar på din fråga nedan? Som medlem kan du alltid fråga våra jurister om du har frågor.