Till företagarna.se

Anmäl skada

Välj försäkringskategori som skadan gäller.

Boka vård

Boka vård genom att kontakta Länsförsäkringars vårdförmedling, antingen digitalt eller via telefon. 

Boka digitalt

  • Legitimera dig med BankId.
  • Välj vad du vill ha hjälp med – nytt ärende, återbesök, ombokning eller avbokning.
  • Vardagar kl 8–20 kan du chatta med sjuksköterska och fysioterapeut, för rådgivning och hjälp att boka den vård du behöver. Dygnet runt kan du starta ett nytt ärende, få en medicinsk bedömning och boka en tid för att bli kontaktad på vardagar kl 8–20.

Boka vård digitalt

Boka via telefon

0771-666 115

Ring Länsförsäkringars vårdförmedling, vardagar kl 8-18. Här får du hjälp med medicinsk rådgivning, tidsbokning, personligt samtalsstöd, chefsstöd samt rådgivning av hälsocoach. Övrig tid samt helger finns jourbemanning.

Övriga ärenden

Kontakt

Frågor och svar

GARANT Anställd

Försäkra dig om friskare och tryggare medarbetare. I ett litet företag är varje medarbetare extra viktig. Med en bra försäkring för dina anställda kan du vara trygg med att de får rätt vård i tid. GARANT Anställd är ett försäkringspaket som innehåller en sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring.

Ta hand om din viktigaste resurs

Vill du som företagare vara framgångsrik behöver du också ta hand om dina medarbetare. Med GARANT Anställd kan du erbjuda dina medarbetare ett omfattande försäkringspaket med sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring.

  • Olycksfallsförsäkring med höga ersättningsbelopp.
  • Livförsäkring som tryggar dina nära och kära.
  • En omfattande sjukvårdsförsäkring för att minimera sjukfrånvaro.
  • Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas separat.

En komplett sjukvårdsförsäkring med tre viktiga pusselbitar

Varje medarbetare är viktig – det finns helt enkelt inte tid och resurser att täcka upp om du själv eller dina medarbetare blir sjukskrivna.

Snabb vård

Om en dina medarbetare blir sjuka ser vi till att du snabbt får rätt hjälp. Med sjukvårdsförsäkringen erbjuds medicinsk rådgivning direkt och medarbetaren får träffa en specialistläkare inom max sju dagar och om så krävs operation inom 20 dagar

Rehabilitering

Vägen tillbaka till arbete är ofta lång och dina medarbetare kan behöva stöd och hjälp. Det innebär ett stort ansvar för dig som företagare. Därför ingår rehabilitering i sjukvårdsförsäkringen.

Hjälp att förebygga

I sjukvårdsförsäkringen ingår hälsofrämjande och förebyggande tjänster. Så att medarbetarna kan hålla dig friska på lång sikt. Många sjukdomar och besvär går att förebygga, och det kan vi hjälpa till med.

Ny medlem i Företagarna

Under de första tre månaderna som medlem i Företagarna har du som arbetsgivare med GARANT GrundPlus möjlighet att teckna GARANT Anställd till dina anställda utan att de behöver skicka in någon hälsodeklaration.

GARANT Anställd erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar. Du kan teckna försäkringen för alla dina anställda som är mellan 16 och 63 år och fullt arbetsföra. Försäkringen gäller som längst till den försäkrade är 65 år.

Detaljerad information

Produktblad GARANT Anställd
För- och efterköpsinformation

Villkor Gruppförsäkring 2022

Villkor Sjukvårdsförsäkring 2022

Vanliga frågor och svar

Nej. Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Nej. Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Nej. Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Som företagare behöver du vara en attraktiv arbetsgivare. En av de populäraste jobbförmånerna bland medarbetare är försäkringslösningar och tjänstepension. Genom GARANT Anställd försäkrar du dig också om friskare och tryggare medarbetare.
Livförsäkringen ger ekonomisk trygghet för närstående om den försäkrade skulle avlida. Ersättningen vid dödsfall betalas ut som ett engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situationen som uppstår. Olycksfallsförsäkringen ger skydd dygnet runt, både på arbetstid och på fritid. Försäkringen ger bland annat ersättning för behandlings- och läkningstid, tandskador och invaliditet. Sjukvårdsförsäkringen bygger på de tre pusselbitarna: Förebyggande hälsotjänster, Rätt vård i rätt tid och Effektiv rehabilitering. I de förebyggande hälsotjänsterna ingår personligt samtalsstöd, chefsstöd, hälsoprofil och flera webbaserade hälsoprogram.
Hela försäkringspaketet kostar från 313 kronor per månad. Priset beror på den försäkrades ålder.

Det som är speciellt med GARANT Anställd är att den kan tecknas som en gruppförsäkring utan hälsodeklaration, endast med kravet fullt arbetsför, för anstälda i mindre företag. En gruppförsäkring  på samma villkor som normalt bara större företag får. 

Du kan ladda ner och fylla i ansökningsblanketten här på sidan och skicka in till Företagarna Försäkringar. Du kan också fylla i intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Hälsoportalen

I sjukvårdsförsäkringen ingår även hälsofrämjande tjänster med bland annat personligt samtalsstöd och chefsstöd, hälsoprofil och flera webbaserade hälsoprogram, så att du kan behålla god hälsa och förebygga ohälsa.

Läs mer på Hälsoportalen