För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Avtalslagen

Avtalslagen handlar om vad ett avtal är, hur det går till att ingå ett avtal och om vad som är avtalsbrott. Läs mer!
Avtalslagen

Avtalslagen handlar om vad ett avtal är, hur det går till att ingå ett avtal och om vad som är avtalsbrott. Den berör de grundläggande reglerna för att ingå avtal, för fullmakt och för avtals giltighet. Avtalslagen heter egentligen Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Det råder avtalsfrihet men viss tvingade lagstiftning kan göra att det ni avtalar inte gäller. När du som företagare skriver ett avtal med exempelvis en konsument måste de avtalsvillkor du anger vara skäliga och följa gällande lagar och regler.

Vissa typer av avtal kräver skriftlig form för att vara giltiga medan andra inte gör det. Både muntliga och skriftliga avtal är bindande men det är förstås lättare att bevisa ett skriftligt avtal.

Det kan vara en bra idé att som företagare ta hjälp av ett standardavtal. Det finns bland annat att ladda ner hos Konsumentverket:
Standardavtal och standardmallar

Läs vanliga frågor och svar om avtal och köp

Konsumentverket har en presentation om avtalslagen

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.