podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Avtalslagen

Avtalslagen

Avtalslagen handlar om vad ett avtal är, hur det går till att ingå ett avtal och om vad som är avtalsbrott. Läs mer!

Avtalslagen handlar om vad ett avtal är, hur det går till att ingå ett avtal och om vad som är avtalsbrott. Den berör de grundläggande reglerna för att ingå avtal, för fullmakt och för avtals giltighet. Avtalslagen heter egentligen Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Det råder avtalsfrihet men viss tvingade lagstiftning kan göra att det ni avtalar inte gäller. När du som företagare skriver ett avtal med exempelvis en konsument måste de avtalsvillkor du anger vara skäliga och följa gällande lagar och regler.

Vissa typer av avtal kräver skriftlig form för att vara giltiga medan andra inte gör det. Både muntliga och skriftliga avtal är bindande men det är förstås lättare att bevisa ett skriftligt avtal.

Det kan vara en bra idé att som företagare ta hjälp av ett standardavtal. Det finns bland annat att ladda ner hos Konsumentverket:
Standardavtal och standardmallar

Läs vanliga frågor och svar om avtal och köp

Konsumentverket har en presentation om avtalslagen

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.