podcast news play företagaren I media förmån faq

Kort om ROT- och RUT-avdrag

Här finns korta fakta om ROT- och RUT-avdrag.

Läs också:  Frågor och svar om ROT- och RUT-avdrag

Allmänt om ROT-avdrag

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kr per person. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Vem kan göra ROT-avdrag?

Myndiga lagfarna ägare (fysiska personer) kan få ROT-avdrag. Kunden ska stå som ägare/delägare på lagfarten för fastigheten, eller som innehavare av bostadsrätt, tomträtt.

Allmänt om RUT-avdrag

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med gränsen 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Före den 1 juli 2019 var RUT-avdraget begränsat till 25 000 kr per person och år för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år. Det är därför möjligt för dessa att under andra halvåret 2019 köpa RUT-tjänster för ytterligare 25 000 kr.

Vem kan göra RUT-avdrag?

Köpare av RUT-tjänster som utförs i köparens eget eller köparens föräldrars bostad. Exempel på vad som kan ses som RUT-tjänster finns på Skatteverkets hemsida. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.