podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Tips för deklarationen 2018 för företagare

Deklarationstips till enskilda näringsidkare inför inkomstdeklarationen.

Avdrag för användande av egen bil

Om du använder din privata bil i näringsverksamheten kan du begära avdrag för detta i inkomstdeklarationen med 18,50 kr per mil. Samma regler för avdrag för resor till och från arbetet gäller som för anställda om du t.ex. har en verksamhetslokal.

Avdrag för tjänsteresor

Även enskilda näringsidkare kan göra avdrag för de ökade levnadskostnader som blir vid tjänsteresor med övernattning. Beloppen är 220 kr för heldag och 110 kr för halvdag och den s.k. nattschablonen är 110 kr. För tjänsteresa som varar mer än tre månader får du göra avdrag för verklig merkostnad.

Expansionsfond och räntefördelning

Det kanske verkar krångligt att fylla i hjälpblanketten för att få fram rätt belopp för expansionsfond och räntefördelning. Men båda är sätt att hålla nere skattetrycket för enskilda näringsidkare. På det belopp som du sätter av till expansionsfond betalar du bara 22 procent i skatt. Räntefördelning innebär att en del av vinsten flyttas från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital och blir då enkel beskattat med 30 procent, dvs. inga egenavgifter.

Analysera

Precis som att bokslutet för räkenskapsåret ger dig en möjlighet få reda på saker som din verksamhet som du kanske inte tänkt på i det löpande arbetet är även deklarationen ett sådant tillfälle. Är resultatet tillräckligt eller måste du vidta åtgärder för att få tillräcklig inkomst? Ska du unna dig lite arbetslivinriktad rehabilitering för att kunna göra avdrag för detta i nästa inkomstdeklaration?

Fel?

Om du i efterhand märker att något blev fel i din inkomstdeklaration kan du skicka in korrekta uppgifter till Skatteverket och om beslut redan är fattat kan du begära omprövning.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.